Mustafa Kemal’in ölüm saatini gece 4.30’dan sabah 9.05 yalanı nasıl uydurulduysa ve hala bu yalan devam ediyorsa, nasıl ki Seyit Rıza’nın yaşını küçültüp idam ettiren Mustafa Kemal’in haberi yoktu yalanlarını unutmamalıyız.. Atatürk’ün kurduğu sunni Diyaneti umutmamalıyız. Alevilerin tüm dergahlarını kapatıldığı, Cem’lerini nasıl yasakladığını unutmamalıyız…Laikliğin tekçi uygulamasını sadece sunni islama ve Türk milliyetçiliğine göre olduğunu unutmamalıyız.. Kemalizm’in turancı türkcülüğünü unutmamalıyız….1925/26 İstiklal mahkemelerinin, takrir-i sükun kanunu’nu unutmamalıyız,Tunceli kanunu 1935’de kabul edilmiş, 2 Nisan 1936’da resmi gazete de yayımlandığını unutmamalıyız. işçiler haklarını almak için Greve gitmelerinin ve 1 mayıs’ın yasaklandığını unutmamalıyız. Nazım Hikmet, Sebahattin Ali gibi şairlerin, yazarların ve emekten yana olan muhaliflerin tutuklandığını unutmamalıyız. Emperyalistlerle iki anlaşmalar yaparak 23 İngiliz şirketi, 21 Fransız şirketi ve 9 Alman şirketiyle anlaşmalar yaptığını unutmamalıyız.
Mustafa Suphi’lerin nasıl boğdurduğunu unutmamalıyız…Cumhuriyetin unutturma kültürünü unutmamalıyız.
Koçgiri’yi, Zilan’ı, Dersim’i unutmamalıyız… unutmamalıyız… Seyit Rıza’nın oğlunun yaşının büyültülüp idam edilmesini unutmamalıyız…
15 kasım’da yaşı küçültülüp idam edilen Seyit Rıza’yı saygıyla sevgiyle anıyorum.

Author: Erdal Boyoğlu