• Nezihe Muhiddin ve Kadın Grubu (1925).Atatürk ve karısı Latife (1925)

  Osmanlı’da örgütlenmiş olan kadınlar topluluğu vardı. Topluluk parti kurmak için hazırlıklara başladılar. Öncülüğünü Nezihe Muhiddin yapıyordu.
  1923 yılında Kadın Halk Fırkası’nı kuran Nezihe Muhiddin’in amacı sadece kadınlardan oluşan bir parti ile mecliste yer almak, kadınların siyasi ve sosyal haklarını kazanmak, siyasi temsiliyet ile kadın haklarını savunaktı. Ancak aynı dönemde Cumhuriyet Halk Fırkası kurulmakta olduğu için, Kadın Halk Fırkası girişimi bölücülükle suçlandı, “kadınların hayır işleriyle ilgilenmesinin daha iyi olacağı” söylendi ve siyasi partiye dönüşmesine izin verilmedi.
  Nezihe Muhiddin 1924 yılında Türk Kadınlar Birliği’ni kurdu. Kadınlar Birliği kongrelerden birinde Nezihe Muhiddin şöyle diyor: “Maksadımız kadını yalnız hayırkâr bir kadın bırakmak değildir. Ona bir vatandaşa ait bütün vazife ve hakları da vermektir.” 1925 yılında TKB mebus adayı göstermek istese de anayasada “her Türk erkek seçme ve seçilme hakkına sahiptir” gerekçesi gösterilerek adaylık başvuruları reddedildi. Türk Kadınlar Birliği’nin siyasal hakları yeniden gündeme getirmesiyle “yolsuzluk” iddialarıyla soruşturma açılmasına neden olan haberi Cumhuriyet Gazetesin de Yunus Nadi yaptı… 1908’de İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne üye olan Yunus Nadi, Cumhuriyet gazetesini kuran Türk gazeteci ve siyasetçidir.
  Nezihe Mühiddin hakkında dava açan Vali, Türk Kadınlar Birliğinden atılması için mahkemeye verdi.Türk Kadınlar Birliğ’inden ihraç edildi. 5 Ocak 1934’de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasından hemen sonra Mayıs 1935’de “Türk kadınına Türk erkeği kadar hak verildi “ diye bayram edildi. Oysa Kadın Hakları ve seçme seçilme hakkını savunduğu için Nezihe Muhiddin yolsuzluk yalanları ile davalar açılmıştı.
  Türk Kadınlar Birliği derneğinden yalanlar ve riyakarlıklarla atılmıştı. Kemalist iktidar her türlü hile ve oyunlarla egemenliğini ilan etmişti. Dünyada Kadınlara seçme seçilme hakkını veren tek ülke yalanı olduğu gibi.Kadınlar mücadele içindeydi ve sürekli kadınların seçme ve seçilme hakkı için etkinlikler yapıyordu. Türk Kadınlar Birliği yöneticileri, 1934 yılında Atatürk’ü oy hakkı elde etmek için ziyaret ettiklerinde Atatürk, onlardan bu tür gereksiz işlerden vazgeçmelerini, kendilerini Cumhuriyetin ideallerine adamalarını ve bu idealleri Türkiye’nin her köşesindeki kadınlara ulaştırmak için seferber olmalarını istemişti. Kadınlar bununla ikna olmaz 1934 yılında Kızılay’da toplanarak Meclisin bulunduğu Ulus meydanına kadar “oy hakkı isteriz” sloganları eşliğinde yürüyüşe geçerler..
  Seçme ve seçilme hakkı olan ülkelerin tarihi
  Avustralya 1902
  Finlandiya 1906
  Norveç1913
  Danimarka 1915
  İzlanda 1915
  Litvanya 1919
  Azarbeycan 1918
  Estonya 1918
  Macaristan 1918
  Kırgızistan 1918
  Letonya 1918
  Polonya 1918
  Avusturya 1918
  Almanya 1918
  Gürcistan 1918
  İrlanda 1918
  Birleşik Krallık 1928
  Lüksemburg 1919
  Hollanda 1919
  İsveç 1919
  Belçika 1919
  Zimbabve 1919
  Kenya 1919
  Arnavutluk 1920
  Çek Cumhuriyeti 1920
  Slovakya 1920
  ABD 1920
  Ermenistan 1921
  Tacikistan 1924
  Moğolistan 1924
  Kazakistan 1924
  Türkmenistan 1927
  Romanya 1929
  Ekvator 1929
  Güney Afrika 1930
  İspanya 1931
  Sri Lanka 1931
  Portekiz 1931
  Şili 1931, 1946
  Tayland 1932
  Uruguay 1932
  Maldivler 1932
  Küba 1934
  Myanmar 1935
  Filipinler 1937
  Özbekistan 1938
  Bolivya 1938, 1952
  El Salvador 1939

Author: Erdal Boyoğlu