Veysel Saka'nın Profil Fotoğrafı, Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, gözlükVeysel Saka

En gelişmiş teorilere dayanarak,devrimin sancılarını ılımlandırmak için,doğumu sağlamak “sosyalizmin doğuramadığı taktirde”doğuramadığı yavrusuyla birlikte ölüp yok olacak.İnsanlık için somut bilinen ezberleri bozan somut programatik ve startejik değişiklikleri öneriyoruz.(D.Küçükaydın)

Buzu kıranların,yolu acanların,bizden bekledikleri program ve starteji ile onların devrim sosyalizm mücadelesinde ilkelerle değil proğramla startejiyle günün taktikleriyle, hedefleri olan sosyalizmi ona yeniden doğumuyla onların yapmak istediklerini bu günü kurarak, sosyalizmi klasik, doğmatik, şabloncu, reel anlayışları aşarak yeniden aşağıdan yukarıya, komünsel sosyalizmin inşaasını, yeniden yaşama gecirerek, ortak yaşamı kurmak için,iki kişi program ve startejiyi bunların dayanacağı teorik ve metodolojik temeli yeniden tartışma ve belirleme yönünde calışmalar yaptılar.

Bu iki kişiden biri Aptullah Öcalan diğeri ise Demir Küçükaydındır.Her ikiside Tarihe ve topluma onu ele alacak kavramsal araclara metodolojiye yöneldi.

Tarihi toplumu iki farklı sistemleri politik geleneklerin farklılığı ile aynı alanda politik geleneklerin farklılığına rağmen aynı alanda bir birinden bağımsızca gercekleşti.Öcalanın yakalandığı sırada geliştirdiği startejik dönüşümü ilk olarak gören destekleyen Demir Küçükaydındır,bu bir raslantı değildir.

Olaylar Öcala’nın yakalandığında yaptığı startejik dönüşümün ne kadar doğru olduğunu göstermiştir.Öcalan Kürt hareketi bitti derken aradan gecen zamanda Öcalan çizgisinin ne kadar doğru acıcı etkili olduğu görülmüştür.

Başta söylediğimiz gibi Öcalanın programı nuhun gemisindeki her din her ulus kültür bir arada olsun diyor.Bu bulunuşta onları politik birim olarak görüyor. Hz Muhammed’te en gelişmiş mükemmel biçimini bulan bu çözüm aşiretlerin putlarını bir araya getirmez.Bunların düzeni olan aşiret düzenini kendisini ortadan kaldırdı.Tüm insanları Allahın kulluğunda eşitler,ve birleştirir. Onlara hepsine aynı hakları olduğunu söyler.Şimdi başta her din, ulus,dil,kültür bir arada bulunsun demek,bunları politik birim olarak kabul etmek,aynı zamanda toplumdaki birimlerin sınıfların geriçi sınfları burjuvaziyi egemenlik ilişkileri aynı zamanda etniselerin okullarının ayrılması iktidar egemenlik ilişkileri kas gard sistemlerinin önünü acar niteliktedir.Okulların ayrılması milliyetçi,uluscu ırkcı yapıların partilerin talebi olmaktadır.Bu anlayış baskıcı bürokratik güçlü bir devleti ortaya cıkartır.

Buradaki esas anlayışımız ve program starteji farklı putların yıkılması totemlerin yıkılması Allahın kulluğunda bir araya gelinmesine gelinmelidir.Burada din,dil, soya, sopa,göre değil Türklüğe Kürtlüğe onların eşitliğine göre değil,mesela Aleviliğin sunnilik gibi tanınması değil,sunniliğinde tanınmamasıdır.Devletin dini dili ulusu milliyeti olmaz,zaten dil din ulus milliyet orada yaşayanların özel yanlarıdır Türkler İslamcılar Sunnii mezhep adıyla iktidara el koyan bir yapı otorite devletin bürokrasinin kendisi olmaktadır.

Son olarak din ve ulus kavramlarıyla kopuş yaşanmadan ne ülkede ne ortadoğuda ne dünyada ne demokratik hareket uluscu anlayışlara karşı devrim olması imkansızdır.Hz Muhammedin en büyük savaşımı nefsine karşı verdiği savaştır.Yep yeni bir toplum kurmak isteyenler,bunu eski toplumun içinden cıkartacaklardır.Devamla uluslar arası komployla İmralı adasında tarihi pradikma dönüşümünü her şeye rağmen ortaya koyan Öcalanın çizgisini güçünü göstermektedir.O zaman böyle bir pradikma değişikliğini ortaya koymasaydı durumun ne olacağı belli değildi.Şimdi yeni bir program starteji taktikler ile yeniden bir dönüşüme ihtiyac vardır.Mesele bu dönüşümü kimin yapacağıdır.

Dünyada ortadoğuda ülkede program starteji taktikleri ön acıcı deliçi yöntemlerle ulusal olanı,dinsel mezhepsel olanı aşarak dünyanın ortadoğunun ülkenin en demokratik programıyla startejisiyle sosyal siyasal kitlesel harekete dönüşerek,metot, teori,program,üzerinden acıklık üzerinden bu günü yaratanlara insanlığa halklara radikal demokrasiyi onun demokrasi tarihini ortaya koyabilirler.