DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, DİSK Genel Merkezi’nde düzenledikleri basın toplantısıyla İstanbul 1 Mayıs programını açıkladılar  DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 1 Mayıs’ta herkesi ‘hayır’larını alıp alanlara çıkmaya çağırdı. DİSK Genel Merkezi’nde yapılan basın toplantısıyla İstanbul 1 Mayıs’ının Bakırköy’de gerçekleştirileceği duyuruldu. 1 Mayıs 1977’nin 40’ıncı yılında iktidarın “Ayaklar baş olursa kıyamet kopar” anlayışını sürdürdüğünü belirten emek ve meslek örgütleri bu tutumun ölenlere ve işçi sınıfına saygısızlık olarak tarihe geçeceğini ifade etti.

r