Mustafa Durmuş

Kitap, emekçiler ve diğer ezilenler için reel zenginlik üretimi ve doğaya saygı yerine, giderek artan finansal spekülasyonlarla gelişen kapitalizmin çıkmaz sokağını anlatıyor. Kitap, kapitalist devletlerin 2008’den bu yana uyguladıkları kriz önleme paketleriyle, tarihin çöplüğüne atılması gereken bir toplumsal sistemi nasıl ayakta tutmaya çalıştıklarını; kârlara dokunmazken zararı nasıl sosyalleştir-diklerini, bunu yaparken finans kapitale nasıl hizmet ettiklerini ve kurtarma paketleriyle ciddi risk altındaki metropol ülke bankaları kurtarılırken, bu paketlerin karşılığında dayatılan kemer sıkma önlemleriyle krizin faturasının nasıl emekçi halklara çıkartıldığını açıklıyor.

Kitap, kapitalizmin kriz dönemlerinde demokrasiyi nasıl askıya aldığını ve finansal oligarşilere ve totaliter rejimlere dönüşebildiğini anlatıyor. Kitap, modern bilimin tüm mucizelerine rağmen, kapitalizmin, insanlığın üçte ikisini yoksulluk içinde yaşatırken, refah içindeki Avrupa’yı da ateş hattına atışını anlatıyor.

Kitap, aynı zamanda yaratılacak reel zenginliğin gerçek sahipleri olan emekçilerin örgütlü devrimci mücadelesiyle, toplumun tüm gizil güçlerini geliştirebileceği uygarlığa gidişin mümkün olduğunu vurguluyor. Kitap “alternatifiniz yok !” dayatmasına karşı, alternatifin olduğunu ve başka bir dünyanın mümkün olduğunu müjdeliyor.

Ve nihayetinde kitap, “Senin istediğin gibi olmayacak, ey kader!” diyor.

Prof. Dr. Nejla Kurul