Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, 2017 yılında dünyada genelinde 200 milyondan fazla kişi işsiz ve işsizlik artış oranı yüzde 5,7.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, 2017 yılında dünyada genelinde 200 milyondan fazla kişi işsiz ve işsizlik artış oranı yüzde 5,7.

ILO’ya göre sadece 2017 yılında dünyada 3,4 milyon insanın işsizler ordusuna katılması öngörülüyor.

Ayrıca esnek, güvencesiz çalışanların, global çalışan nüfusa oranı yüzde 42,8 iken, sayıları ise tam olarak 1 milyar 407 milyon kişi. ILO’nun göre işsizlik tablosu şöyle:

Gelişmiş ülkeler

* İşsizlik oranı azalma eğilimi gösteriyor ve toplam işsiz sayısı 37,9 milyon, işsizlik oranı ise yüzde 6,2.

* Esnek/güvencesiz çalışanların miktarı ise 58,2 milyon kişi, toplam istihdamlarına oranı ise yüzde 10,1.

Gelişmekte olan ülkeler

* Toplam işsiz sayısı 16,1 milyon. İşsizlik oranı yüzde 5,5.

* Esnek/güvencesiz çalışanların sayısı 216,1 milyon. Toplam istihdamlarına oranı ise yüzde 78,7.

Yeni gelişmekte olan ülkeler

* İşsizliğin dörtte üçü, yani 147 milyon kişi bu kategoride yer alıyor. Genel işsizlik oranı yüzde 5,7.

* Esnek/güvencesiz çalışan kişi sayısı 1 milyar 133 milyon kişi. Toplam istihdamlarına oranı ise yüzde 46,5.

Bölgelere göre işsizlik oranı 

* Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yüzde 11,1

* Avrupa Birliği’nde yüzde 8,5

* Latin Amerika ve Karayipler’de yüzde 8,0

* Sahra altı Afrika’da yüzde 7,3

* Kuzey Amerika’da yüzde 5,1

* Doğu Asya ve Pasifik’te yüzde 4,2

* Güney Asya’da ise yüzde 3,8

HABER MERKEZİ