Kıyımlar, baskılar var gücüyle devam ediyor AKP ile. Bir de Müslümanlığı elden bırakmıyorlar. Hepside dindar. Ey dindarlar bunca malvarlığınızı nasıl yaptınız? İnsanların ellerinden ekmeğini, işini almak insanlığın neresine sığar?

Konumuzu oraya buraya kaydırmadan Dokuz Eylül Üniversitesinde barış bildirisine imza atan 12 akademisyen Rektörlük kararıyla açığa alındı. Bilimsel eğitimden, hizmetten yana olanlar; paraya değil, emeğe, insana değer verenlerdir.

Düzen bozuk, kokuşmuşluk coğrafyamızda her yönüyle açıktan hissediliyor. Faşist diktatörlük, tek adam padişahlığı saltanatını korumak için muhalif gördüğü, nem kaptığı her kesime saldırıyor. Başta sosyalistlere, HDP’ye, Kürtlere, Alevilere ve sıra CHP’de olduğu için TC’nin tüm olanaklarını kullanıyor.

Tarihin bir sayfasında: Dokuz Eylül Üniversite Hastanesinde Rektör Emin Alıcı, Başhekim Adil Esen ve müdür yardımcıları… Taşeron işçi kıyımı her ay yaşanırken 40-50 kişi ve sonunda 200 emekçiyi kapı önüne koyan emek düşmanlarını bizler unutmadık.

O günlerde bizlere, emekçilere açıktan destek veren Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinden: Prof Dr. İzge Günal ve Prof Dr Cem Terzi’yi unutmadık. Kendilerine saygı ve sevgi duymaktayız.

Prof Dr. İzge Günal Rektör Emin Alıcı tarafından görevine son verilir. Taşeron işçisinden ve herkesim atılmayı protesto etmiştir. Hasta yakınlarının çoğunluğu desteğini sunmuş, Prof Dr. İzge Günal hocamız aylar sonra görevine geri gelmiştir.

Dokuz Eylül Üniversite Hastanesinde AKP iktidarı ilerici, aydın fikirli doktor, yönetici istemiyor. Güdülenlerden olma bir yönetim arzuluyor. Sağlığın tümüyle paraya dönmesinden yana bir politika izlemektedir.

Şimdi sıra bizde, taşeron işçilerde, emekçilerde, bizlere sahip çıkanlara, sahip çıkma günüdür. Gün dayanışma ve baskıyı ortadan kaldırma günüdür.

Susan ve korkanlara:

FTÖ adı altında muhalif olan her kesime zalimce bir saldırı vardır. Onurlu bir gelecek ve çocuklarımız için el ele, omuz omuza faşist diktatörlüğe karşı sende ses ver… Korkma.