Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerin hafta sonu tatilini kaldıran ve şirketlerin iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğunu ‘rafa’ kaldırılacak olan ‘Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Kanunu’nu onayladı. Bunun sonucu ise işveren, işçiyi 7 gün çalıştırabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan işçilerin hafta sonu tatilini kaldıracak “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”u onayladı.

Bu yasa ile özel sektör işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu da 2020 yılına ertelendi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, onaylanan kanunun Başbakanlığa gönderildiği belirtildi.

Bu kanunun gerekçesi işverenin yükünü azaltmak

İşçilerin haftada bir gün tatil yapmasını zorunlu kılan kanun maddesinin kaldırılmasının gerekçesi ise özellikle sanayi işletmelerinin her yıl hafta tatili günlerinde çalışabilmek için belediyelerden hafta sonu çalışma ruhsatı almalarının işletme sahiplerine ‘ek yük’ getirmesi.

Bu düzenleme işyerleri için hafta sonu çalışmayı kolaylaştırırken, işçilerin haftada 6 günden fazla çalışmasının önünü açacak.