ABD’nin 2016 Dini Özgürlükler raporunda Türkiye’ye yönelik çok sayıda eleştiriye yer verildi.ABD Dışişleri Bakanlığı, 2016 Uluslararası Dini Özgürlük Raporu’nu yayımladı. İnsan Hakları ve Emek Bürosu’nun hazırladığı raporun detaylarını ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson açıkladı. Raporda Türkiye’ye yönelik çok sayıda eleştiriye yer verildi.

“ALEVİLER AYRIMCILIK VE ŞİDDETE KARŞI KORUNMUYOR”
Tillerson, Türkiye’de Aleviler gibi, Sünni olmayan Müslümanların “ayrımcılık ve şiddete” karşı devlet tarafından korunmadığını söyledi. Raporda “Hükümet, Alevi Müslümanlığa, İslam’a aykırı bir mezhep muamelesi yapmaya devam ediyor. Alevi ibadethaneleri tanınmıyor, Alevilik propagandası yapan yayınlar engelleniyor” eleştirisi yapıldı.

Raporda ayrıca kimliğinde Hristiyan veya Musevi yazan kişilerin zorunlu din derslerinden muaf tutulduğu belirtilse de ateistlere, agnostiklere, Alevilere, Müslüman olmayan diğer gruplara, Ezidilere, Bahailere ya da din hanesini kimlikte boş bırakan kişilere bu hakkın tanınmadığı belirtildi.

15 TEMMUZ SONRASI NEFRET SÖYLEMLERİ
15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki söylem ve eylemler de eleştirildi. Basında darbe girişimi sonrasında Alevi ya da Yahudi karşıtı çok sayıda yazıya yer verildiğine dikkat çekildi ve bazı hükümet yanlısı yorumcuların darbecilerle Yahudi topluluğu ve Ermeni Partrikhanesi’ni bağdaştırmaya çalıştığı not edildi. Raporda, Ermeni Patrikhanesi’nin ‘ekümenik sıfatının tanınmadığı’ ifade edilerek 15 Temmuz’un ardından 20 televizyon ve radyo istasyonunun ‘terör propagandası’ ya da‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamalarıyla kapatıldığı, Fazıl Say ve Canan Arın gibi isimlerin ‘dine hakaret’ iddiasıyla yargılandığı kaydedildi.

ABD’nin kendisinin de dini özgürlükler konusunda sert eleştirilere hedef olduğu bir dönemde yayımlanan raporda, tüm Müslüman göçmenlere ülkesinin kapılarını kapayacağını vadederek Beyaz Saray’a yerleşen Trump liderliğindeki yönetimin politikalarına değinilmedi. (Artı Gerçek)

Author: Merkez