kıyısına küskün koylarda
kaybolur kanı kınanın

koy kalbini kadehimin köşebaşına
kaldır kendini karalardan

kutsal kitaplarda
kerameti kesilir kadirin

koş
küheylan kanadıyla kırlarda
kavganın kemiği kanıyor

kıyım kıtlık katliam
kazınsın kirpiklerin kaleminden

kederi
karayelin kamçıına koş

kimse kovamaz kuğunun koynundan
kara kaşlı küçük kızı
kimse kopartamaz karanfilini kanaryanın
kırılır kilitleri köle kapılı kentlerin

kaybeden
korkudur
kahırdır kıştır

kazanlarda katran kaynamaz
kurtulur kankardeşin küfürden
köşkler kurulur kıyısına kurak köylerin

kalbini konuklarım
Gözlerin kamaşır

Ali Hadi Gözütok