Müfredat değişimi 12 Eylül 1980’den sonra bir dansözün kıvrak oynayışı gibi iki de bir değişime uğradı. Hızını alamayarak yalamaya döndü. Her gelen iktidar, koalisyon hükümetleri, askeri faşist darbeciler hazırladıkları müfredat için çok iyi dediler. Denile denile 2017’nin Eylül ayının sonuna geldik. Eğitimde bayağı çağ atlamışız ki, karşımızda şeriatın temellerini atacak uygulamalarla karşı karşıyayız. Sevgili öğretmenlerim bana darılmasınlar ama 1967 yılında ilkokula başladığımda ezbere dayalı, aynı paralelde dayağa dayanan bir eğitim sistemi vardı. Donanımlı olsalar da birçoğu çocuk psikolojisinden çok uzaktı. Bizler bilime dayalı bir eğitim görmedik ve bunun temellerinin eksik atıldığını, Türkçülük temelinde ilerlediğini düşünüyorum. Tarih kitaplarının kendi ideolojilerine göre anlatıldığını, anlatılanında bilimsellikle yakından, uzaktan bir alakası yoktu. Kurtuluş Savaşı’nda Kürtlerden, Çerkezlerden, Lazlardan söz etmezler. Çanakkale şehitliğinde yatanları da söz etmezler. Neden diye soracak olursanız? Türkiye’de sadece Türkler vardır. Mantık çerçevesi bununla bütünleşmiştir. Yunan askerlerinden üst rütbeliler dâhil olmak üzere komünistler, Türk halkına kurşun sıkmak istemezler ve kurşuna dizilirler İzmir- İnciraltı’nda. Dört ülkede olan Kürtlerden söz edilmez. Nedenleri araştırılmaz. Filistin’ haklıda elinden toprakları alınarak kendi topraklarında mülteci konumuna düşmüştür. Nedenleri ve niçinler? Araştırılmalıdır. Coğrafyamızı anlatırken bölgelerimizde, sınırlarımızda kimlerin yaşadığı anlatılmaz. Türk olarak anlatıldı. Dünden bugüne. Eğitimden girmemin sebebi şudur: Türkiye’de yaşayan halklar, dilleriyle, kültürleriyle Aleviliğiyle hep inkâr edildi. Bu inkâr eğitim sisteminin köklerine de yayıldı. Yetişen insanların belirli kesimi kafatasçı, ırkçıdır. Öteki dediklerine düşmandır. Yeni eğitim sistemiyle daha çok karmaşık bir hal alacaktır. Bizler tek vücut olursak, birbirimizi anlarsak, gericiliği, faşizmi yok ederiz. Eğitim sistemi her halkın anadilini kapsamalıdır. Üniversiteleri olmalıdır. Kendini ifade özgürce edebilmelidir. Bizler, çocuklarımız niçin üç ya da beş dili bilmesin? Anadili gibi konuşsa iyi olmaz mıydı? Neden ülkeyi yönetenler halkların birbiriyle kaynaşmasına izin vermezler? Bunun yanıtını isterseniz sizler verin. Doğarken seçme hakkımız olmadı. Kimimiz Yahudi, Türk, Kürt, Hemşinli, Roman, Süryani ve diğer halklardan dünyaya geldik. Mezhebimizi bile seçemedik. Halklar ve mezhepler bir halkı ya da halkları birbirine kırdıracaksan eğitim sisteminin içini boşaltacaksın. Irkçılık ve kafatasçılık tohumları ekeceksin. Asıl insana, doğaya saygı sosyalizmde olur. Eğitimde hiçbir halk düşman edilmez. Anadillere özgürlük vardır. Kardeşlik vardır. Eşit koşullarda yaşama, paylaşma vardır. Ulusların kendi haklarını tayin etme, yönlendirme ve devletini kurma ya da bir arada yaşama hakkı vardır. Hiçbir halkı aşağılamayın. O halkın tarihteki çekmiş olduğu acıları, sevinçlerini bağımsız gözlerle araştırın.

Hüseyin Habip Taşkın

27.09.2017