Image result for efe cemalettin

Cemalettin Efe

Suriye Arap Cumhuriyeti, Kuzey Kore Halk Cumhuriyeti bir dizi diktatörlüğe denk düşen devlet var.

Birleşik Kırallık, Holanda, İsveç Krallığkları da var, ama demokratik!

Kemalistlerin askeri bürokrasisini öncülüğünde ve tepeden kurdukları bu cumhuriyet neden bu kadar kutsanıyor?
Bu cumhuriyeti Halk mı, İşçi sınıfı mı kurdu da bu kadar önemseniyor?

Yunan işgalcileri dışına hangi emperyalist güce karşı Kemalistler savaşmış? İngilizlerle mi? Fransızlarla mı? Hepsi uyduruk Kemalist resmi tarih!
Yunanlıları bile aslında Çerkez Ethem güçleri geriletti. Aznavur, Çapanoğlu gibi Saray taraftarı isyanları da Çerkez Ethem sayesinde bastırıldı, sonunda yine Kemalistler Çerkez Ethem’i yok etmeya kalktılar. Tıpkı Topal Osman’ı Karadeniz’de Rum halkını ve Dersim’de Kürt halkını katlettikten sonra öldürmeleri gibi…

Toprak ağalarıyla ittifak halinde, özellikle de Müslüman olmayan Türkiye halklarından Rum, Ermeni ve Yahudi sermayesinin İtaat Terakki’nin başlattığı Türklere mal transferi devamıyla oluşturulan Osmanlı bakiyesi üzerinde bir otoriter tek adam cumhuriyeti kuruldu. Ve en ilginç yanı da Türk ve Müslüman olmayan herkes kurulan bu devletin “hizmetçileri” olarak ilan edildi. Bu kalıba sığmayan herkese karşı zulüm ve yok etme savaşı resmen hayata geçirildi.

Gerici İslamcılığa karşı olmak için, bir başka gericilik olan Kemalizm’in ırkçı düşünce ve projesini sahiplenmek gerekmez. Bunları savunmak aslında İslamcılığın bu ülkede gelişmesine hep hizmet etmiştir. Diyaneti Alevilere, inanmayan insanlara musallat eden Kemalistlerdir. 12 Mart özelliklede 12 Eylül açık ve net bir şekilde sosyalist harekete karşı yapılmış, ve sosyalistler yok edilmiş ve İslamcıların önünü açmıştır.

En fazla imam hatip okulları CHP ve ardılı partilerin iktidar olduğu dönemde açılmıştır. Tüm Kemalist dönemler hep anti Kürt ve anti Alevi olarak hayata geçmiş, Dersim Katliamı, Zilan Katliamı, Maraş Katliamı, Sivas Katliamı bunlardan sadece bir kaç tanesi….
Cumhuriyet demokratik değilse, kişi ve halkların hak ve özgürlük haklarını içermiyorsa savunulacak bir yanı yoktur!
Kemalistler şu günlerde bile AKP’nin iktidarının koltuk değneği. HDP belediyelerine kayyum atanırken çıtı çıkmayanlar, hep hileli seçimlerle Ankarayı yönetmiş izbele bir adamı savunuyor. HDP milletvekillerinin tutuklanmasının önünü kemalistler açtı AKP’ye saymakla bitmez bunları anlatmaya. Kemalizim doğru dürüst bir burjuva düşüncesi bile değil olsa olsa, faşist öğeleri içince bolca barındıran belki de bonapartist bir eğreti düşünce …

Author: Merkez