Halkın Alternatif Devrimci Gücü’nün (FARC) kadınları, bazı basın kuruluşları tarafından geliştirilen ve cinsel şiddet meselesini yoldaşlarımıza karşı bir silah olarak kullanan medya kampanyasını reddediyor.

Silahlı mücadelenin parçası olmuş ve bugün söz söylemeyi ve siyasi eylemi benimsemiş olan kadınlar, kendilerini, içinde faaliyet yürütmüş oldukları örgütün saflarındaki cinsel şiddet kurbanları olarak görmemektedirler. Bizler, yaşam için ve eşit haklar ve görevleri için mücadele veren savaşçılardık ve bugün de öyleyiz.

Bizler feministiz ve cesuruz; daha adil ve insani bir dünyanın kurulmasını yaşamlarımızla savunmuş kişileriz. Sosyal adalete sahip bir Kolombiya iddiasındayız. Bizler, savaşçılar olarak, ülkemizi kanatan vahşi savaşta rolümüzü üstlendik.

Verdiğimiz kararın risklerini ve kısıtlamalarını biliyorduk. Örgüt saflarında yoldaşlarımızla omuz omuza çalıştık ve savaştık. Halkımızı ve düşüncelerimizi savunmak adına silaha sarıldık; milyonlarca sömürülen, dışlanan, ötekileştirilen ve tecavüze uğrayan kadını savunmak adına silaha sarıldık.

Örgütümüz, hepimizi erkek şiddetinden koruyan kurallara ve unsurlara sahipti; maço bir toplumun parçası olmamıza karşın patriyarkaya karşı savaşmak için eğitildik ve yetiştirildik.

Savaşın zorlu koşulları, bizleri annelikten vazgeçmeye zorladı; gün aşırı savaşın ortasında çocuk sahibi olacak kadar sorumsuz davranamazdık. Militanlığı seçmiş olan biz kadınlar bu durumu biliyorduk fakat her zaman başka seçeneklere de sahiptik. Bizler, örgütte 20 yıldan fazla bir zamandır aktiftik ve hiçbir zaman bir zorla kürtaja ya da sert bir biçimde cezalandırılmamış olan uygunsuz bir eyleme şahit olmadığımızı kanıtlayabiliriz.

Eğer kuralın ihlal edildiği vakalar varsa, bunlar, JEP (Özel Barış Mahkemesi) tarafından yargılanacak ya da adli mahkemelerde görülecektir. Havana’daki müzakere masasında önerilmiş olan şey budur.

Sizleri bu mesele ile sorumlu bir biçimde ilgilenmeye davet ediyoruz. Eğer elde kanıtlar varsa, bunların yetkili kurumlara sunulması zorunludur. Sokakta gerçekleştirilen ve dillendirilen adaleti sağlama girişimleri, barışın inşasına zarar vermekten ve nefret ve intikam duygularını beslemekten başka bir işe yaramayacaktır. İkili söylemlerden vazgeçmek önemlidir.

Eğer medya ve Kolombiya toplumu gerçekten kurbanları önemsiyorlarsa, eğer bizler şiddetin üstesinden gelmek istiyorsak, kurbanların katılım haklarının neden Özel Sınırlamalar uygulaması önerisinin kabul edilmemesi yoluyla reddedildiği hakkında konuşalım.

Kolombiya’da bugünün temel meselesi bu olmalıdır.

7 Aralık 2017  

[farc-epeace.org adresindeki İngilizcesinden Sendika.Org tarafından çevrilmiştir]

Author: Merkez