Mustafa Durmuş

Kitabım nihayet kitapçılarda raflardaki yerini aldı. İlgilenen dostlar İMGE’ den, selamımı ileterek indirimli olarak edinebilirler:)

Kitabın Önsöz’ünden kısa kısa:

“Bu kitap hangi ihtiyacı karşılamak üzere yazıldı? Kitap okuma oranının Dünya ortalamasının çok altında olduğu ve daha kötüsü bu oranın giderek düştüğü, özellikle de ekonomi gibi zor anlaşıldığı bilinen bir alanda mevcut kitaplara bir yenisini eklemek neden?
…….
Böyle bir program ile muradım, içinde yaşadığımız üretim tarzını ekonomik yanlarıyla olduğu kadar, kendine bu tarzı korumaktan sorumlu bir işlev yüklenmiş olan devleti ve yine sistemin bekası açısından çok önemli bir role sahip olan egemen ideolojileri, nesnel bir biçimde öğrencilerime tanıtmak.
Kuşkusuz bu tanıtım ana akım iktisat yaklaşımları ile sınırlı kalmıyor, eleştirel yaklaşımlarla tamamlanarak öğrencilerin bilimsel bir biçimde sorgulamalarına, araştırmalarına ve bakış açılarını genişletmelerine yardımcı olmayı da amaçlıyor.
……
Yani üniversiteleri özellikle de işçi sınıfından gelen gençlere bir mesleki gelecek ve daha iyi bir gelir sağlayabilecek işlere girebilmek, ama aynı zamanda da Dünya ve Türkiye toplumunun sorunlarına duyarlı, aydın, yüzünü içinden geldiği emekçi sınıflara dönmüş, sınıf bilincine ve toplumsal duyarlılığa sahip insanlar olarak yetiştirmede önemli araçlar olarak gördüğüm için, eğitimin bir parçası olarak sunulan standart ana akım ders kitaplarının yanı sıra böyle bir kaynağın elde mevcut bulunması gerektiğine inanıyorum.
Kuşkusuz kitabı oluşturan makaleler sadece öğrencilere dönük olarak yazılmadı. İşçi sınıfının organik aydını olmanın önemine inanmış biri olarak akademideki harcadığım zamanın, sunduğum emeğin üniversite dışındaki toplumsal kesimlere de fayda sağlaması gerekiyordu. Bu nedenle de makaleleri olabildiğince sadece güncel yakıcı sorunlarla ilişkilendirmekle kalmadım, sokaktaki insanımızın anlayabileceği bir basitlik ve yalınlık içinde yazmaya çalıştım. Yüzlerce yıldır biraz da bilinçli bir biçimde anlaşılması zor bir hale getirilen iktisadi konuların çözümlenmesini biraz olsun halkın anlayabileceği bir dile evirmeye çalıştım.
…..
Kitap esas olarak 2012-2017 döneminde Dünyada ve Türkiye’deki ekonomik, sosyal ve siyasal olaylara ilişkin ekonomi politik değerlendirmelerimi içeren çok sayıda makaleden oluşuyor.
Bu kitabın hazırlanmasında ve baskıya sunulmasında gönüllü editör görevini yapan Harun Abuşoğlu’nun katkılarına değinmeden geçemeyeceğim. Kendisine emeği için teşekkür ediyorum. Ayrıca kitabın basımını gerçekleştiren başta Refik Tabakçı ve Elif Çongur olmak üzere İmge Kitabevi Yayınları çalışanlarına teşekkür ediyorum”.

Kasım 2017

Author: Merkez