Kömürlü termik santraller tarafından, 2016 yılında yılında 8.6 milyar metreküp su çekilirken, 8.5 milyar metreküp atık su ortaya çıktı. Termik santrallerde üretilen atık suyun ise, yüzde 99.7’si denize deşarj edildi. 2016 yılında, termik santrallerde bir milyon 608 bin ton taşkömürü kullanılırken, 12 bin tonu tehlikeli olmak üzere, toplam 19.5 milyon ton atık oluştuğu açıklandı. Toplam atığın yüzde 87.8’ini kül ve cüruf atıkları oluştururken, yüzde 12.2’sini atık su arıtım çamurları, kimyasal atıklar, kağıt, plastik, metalik atıklar ile evsel ve benzeri atıklar oluşturdu. Toplam atığın yüzde 83.3’ü kül dağı, kül barajı veya düzenli depolama tesislerinde tutulurken, yüzde 16.7’sinin ise, atık yakma tesislerine ve maden/taş ocaklarına gönderildiği açıklandı.

HABER MERKEZİ

Author: Merkez