Büyük insanlık değerleri için ortak bir yürüyüşü ve kesintisiz mücadeleyi örgütlemeye hazırız ve kararlıyız. #11ŞubattaAnkaradayız

Başta Kürt halkı ve Alevi toplumu olmak üzere halkların ve inançların ötekileştirilmesine itirazı olanlar olarak #11ŞubattaAnkaradayız

İktidarı eleştirenlere ve muhalif düşünenlere karşı Saray’ın linç kültürü varsa bizim de ortak mücadelemiz, dayanışma kültürümüz var. #11ŞubattaAnkaradayız

Uluslararası demokratik sözleşmelere uymayan yargı sistemine ve iktidarın emriyle yapılan yargılamalara DUR DİYELİM! #11ŞubattaAnkaradayız

Sağlıklı bir topluma; insani bir topluma; vicdanlı bir topluma; huzurlu bir topluma; güven toplumuna ve barış toplumuna hep birlikte ulaşabiliriz. #11ŞubattaAnkaradayız

Düşmanlık değil kardeşlik, adaletsizlik değil eşitlik, savaş değil onurlu barış isteyenler buluşuyor. #11ŞubattaAnkaradayız

Adalete, güvenli ve insanca bir yaşama, saygı, huzur ve eşitliğe ihtiyacımız var. Bunun için #11ŞubattaAnkaradayız

Komşu komşuya düşman olmasın kardeş olsun. Tüm renklerimizle #11ŞubattaAnkaradayız

OHAL rejimine karşı ortak mücadeleyi güçlendirmek için #11ŞubattaAnkaradayız

Herkesi adalet, demokrasi, özgürlük, eşitlik ve barış mücadelesine çağırıyoruz. #11ŞubattaAnkaradayız

Ortak ve eşit geleceğimizi kurmak için birlikte güçlü adımlar atacağız, biz kazanacağız! #11ŞubattaAnkaradayız

“Bu böyle devam edemez, etmemeli, itirazım var” diyenler olarak #11ŞubattaAnkaradayız

Tüm adaletsizlik ve eşitsizliklere itiraz edenler olarak #11ŞubattaAnkaradayız

Gençlerin her geçen gün daha fazla işsizliğe mahkum edilmesine, geleceğe olan inançlarının yok edilmesine itirazımız var! #11ŞubattaAnkaradayız

Erkek şiddeti ve çocuk istismarı davalarındaki cezasızlık uygulamalarına “DUR” diyenler buluşuyor. #11ŞubattaAnkaradayız

Gençlerin her geçen gün daha fazla işsizliğe mahkum edilmesine, geleceğe olan inançlarının yok edilmesine itirazımız var! #11ŞubattaAnkaradayız

Tarihsel ve kültürel hafıza ve doğal dokunun tahrip edilmesine dur diyenler buluşuyor. #11ŞubattaAnkaradayız

Emeklilerin, engellilerin, emekçilerin ve tüm toplumsal emeğin nitelikli ve parasız eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik haklarının gasp edilmesine itiraz edenler olarak #11ŞubattaAnkaradayız

Radyo, tv, gazete, dergi, dijital ve sosyal medya araçlarının kapatılmasına, gazetecilerin tutuklanmasına karşı #11ŞubattaAnkaradayız

Cezaevlerinde tecrit, işkence ve kötü muamele gibi insanlık suçlarına dur diyoruz! #11ŞubattaAnkaradayız

Örgütlenme, düşünce ve ifade özgürlüğü üzerinde yoğunlaşan baskılara ve sansüre karşı #11ŞubattaAnkaradayız

Barıştan vazgeçmeyenler olarak #11ŞubattaAnkaradayız

Author: Merkez