Dünya Adalet Projesi, 113 ülkede hukukun üstünlüğüne ne kadar uyulduğunu ölçen yıllık raporunu açıkladı. Raporda Türkiye, hukukun üstünlüğüne uyum konusunda geçen rapora göre iki sıra daha gerileyerek, 113 ülke arasında 101’inci sırada yer aldı. Rapor, ‘Efrin saldırılardan önce açıklandığı için, şu anda daha da gerilere düşmüş olabileceği’ yorumları yapılıyor

Kuruluşun 110 bin hane halkı ve 3 bin uzman anketini temel alarak hazırladığı 194 sayfalık raporda ülkeler, hukukun üstünlüğüyle bağlantılı 8 kategoride performans değerlendirmesine tabi tutuldu. Bu 8 kategori, “hükümetin yetkileri üzerindeki kısıtlamalar, yolsuzlukla mücadele, açık hükümet, temel haklar, düzen ve güvenlik, düzenleyici uygulamalar, medeni hukuk ve ceza hukuku” olarak sıralanıyor.

Bu kategorilerin ortalamaları temel alındığında Türkiye toplamda 113 ülke arasında 101’inci, Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinde 13 ülke arasında sonuncu, üst orta gelirli ülkeler arasında da 36 ülke arasında 35’inci sırada yer aldı. Türkiye kuruluşun geçen yılki raporunda toplamda 99’uncu sıradaydı.

Türkiye’nin 8 kategori arasında en kötü performans gösterdiği alan “hükümet yetkileri üzerinde kısıtlamalar” kategorisinde oldu. Türkiye bu kategoride 113 ülke arasında, 111’inci sırada yer bulabildi. Türkiye temel haklar konusunda da 107’inci sırada yer aldı. Türkiye ayrıca, geçen yıla göre en fazla “güvenlik ve düzen” kategorisinde gerileme gösterdi.

Dünya Adalet Projesi, dünyada hukukun üstünlüğüne uyum konusunda en kapsamlı verileri içeren raporunda Ekim 2016’daki son rapora göre ülkelerin yarısından fazlasının insan hakları, hükümet yetkilerinin denetimi, medeni hukuk ve ceza hukuku alanlarında gerilediğini açıkladı.

En büyük gerileme, temel haklar alanında yaşandı. Bu kategoride 113 ülkeden 71’inin puanları düştü. İkinci en büyük gerileme de hükümet yetkileri üzerindeki kısıtlamalar alanında oldu. Bu kategoride de 113 ülkenin 64’ünde düşüş gözlendi.

Raporda en üst sırada yer alan üç ülke Danimarka (1), Norveç (2) ve Finlandiya (3), en alt sırada yer alan üç ülke ise Afganistan (111), Kamboçya (112) ve Venezuela (113) oldu.

HABER MERKEZİ

Kaynak: VOA

Author: Merkez