100’ün üzerinde AP milletvekili, “Barış ve diyalog için, Türkiye Efrin’e saldırılarını durdursun” başlıklı bir çağırıya imza attı. “Efrin yalnız değildir” yazılı pankart taşıyan milletvekilleri çağrıya ilişkin bir basın açıklaması da düzenledi.

Marie-Christine Vergiat, Bart Staes, Patrick Le Hyaric, Gabi Zimmer’in de aralarında olduğu 100’ün üzerinde Avrupa Parlamentosu milletvekilinin imzaladığı çağrıda şunlar belirtildi:

“Kürt tarafından herhangi bir provokasyon olmamasına rağmen, son günlerde Türk ordusu, Suriye’nin kuzeyindeki Kürt bölgesi olan Efrin’e saldırarak, çok sayıda sivili öldürdü ve yaraladı.

Biz imzası bulunan Avrupalılar Avrupa Komisyonu ve üye ülkelere, Türk devletinin askeri saldırılarını bitirmesi yönündeki baskılarını iki katına çıkarmaya çağırıyoruz.

Ayrıca Suriye’ye ilişkin Cenevre’de yürütülen toplantıların yeniden aktifleşmesini ve Kürtlerin dahil edilmesini talep ediyoruz.

Kürtlerin DAİŞ’e karşı en ön cephede savaşmasının aynı zamanda Avrupa’nın güvenliği için olduğunu tanıyoruz ve Türk devletinin bölgeye yönelik saldırıları, sadece o bölgedeki istikrarsızlığa değil, genel bir güvensizlik ortamına sebep olabileceği gerçekliğini de unutmamaz gerekiyor. Bu saldırılara karşı Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği’nin sessizliği bir seçenek değil.

Biz imzası bulunan Avrupalı milletvekilleri Avrupa Birliğini ve Birleşmiş Milletler’i saldırıların bir an önce durması için harekete geçmeye çağırıyoruz.”

Çağrıyı imzalayan milletvekilleri şunlar:

Ana Gomes (Portugal, S&D)

Bodil Valero (Sweden, Greens/EFA)

Josef Weidenholzer (Austria, S&D)

Marie-Christine Vergiat (France, GUE/NGL)

Mark Demesmaeker (Flanders, ECR)

Martina Michels (Germany, GUE/NGL)

Josu Juaristi Abaunz (Basque Country, GUE/NGL)

Luke Ming Flanagan (Ireland, GUE/NGL)

Miguel Urban Crespo (Spain, GUE/NGL)

Patrick Le Hyaric (France, GUE/NGL)

Kateřina Konečná (Czech Republic, GUE/NGL)

Costas Mavrides (Cyprus, S&D)

Eva Joly (France, Greens/EFA)

Bart Staes (Belgium, Greens/EFA)

 

-Pierre Vieu (France, GUE/NGL)

Gabi Zimmer (Germany, GUE/NGL)

Sabine Lösing (Germany, GUE/NGL)

Maria Arena (Belgium, S&D)

Javier Couso Permuy (Spain, GUE/NGL)

Takis Hadjigeorgiou (Cyprus, GUE/NGL)

Eva Kaili (Greece, S&D)

Barbara Lochbihler (Germany, Greens/EFA)

Bernd Lucke (Germany, ECR)

Julie Ward (United Kingdom, S&D)

Tania González Peñas (Spain, GUE/NGL)

José Bové (France, Greens/EFA)

Patricia Lalonde (France, ALDE)

Eugen Freund (Austria, S&D)

Martina Anderson (Ireland, GUE/NGL)

Matt Carthy (Ireland, GUE/NGL)

Lynn Boylan (Ireland, GUE/NGL)

Liadh Ní Riada (Ireland, GUE/NGL)

Demetris Papadakis (Cyprus, S&D)

Jude Kirton

-Darling (United Kingdom, S&D)

Keith Taylor (United Kingdom, Greens/EFA)

Dimitrios Papadimoulis (Greece, GUE/NGL)

Max Andersson (Sweden, Greens/EFA)

Merja Kyllönen (Finland, GUE/NGL)

Soraya Post (Sweden, S&D)

Petras Auštrevičius (Lithuania, ALDE)

Lidia Senra Rodríguez (Galicia, GUE/NGL)

Estefanía Torres Martínez (Spain, GUE/NGL)

Karoline Graswander

 

-Hainz (Austria, S&D)

Eleonora Forenza (Italy, GUE/NGL)

Jill Evans (Wales, Greens/EFA)

 

3

 

Nikolaos Chountis (Greece, GUE/NGL)

Barbara Spinelli (Italy, GUE/NGL)

Malin Björk (Sweden, GUE/NGL)

Dennis De Jong (Netherlands, GUE/NGL)

Anne-Marie Mineur (Netherlands, GUE/NGL)

Stelios Kouloglou (Greece, GUE/NGL)

Sofia Sakorafa (Greece, GUE/NGL)

Branislav Škripek (Slovakia, ECR)

Jordi Solé (Catalonia, Greens/EFA)

Hilde Vautmans (Belgium, ALDE)

Charles Tannock (United Kingdom, ECR)

Tanja Fajon (Slovenia, S&D)

Brando Benifei (Italy, S&D)

Marita Ulvskog (Sweden, S&D)

Olle Ludvigsson (Sweden, S&D)

Jytte Guteland (Sweden, S&D)

Jens Nilsson (Sweden, S&D)

Anna Hedh (Sweden, S&D)

Martin Schirdewan (Germany, GUE/NGL)

Michèle Rivasi (France, Greens/EFA)

Margrete Auken (Denmark, Greens/EFA)

Josep-Maria Terricabras (Catalonia, Greens/EFA)

(ANF)

Author: Merkez