Şeker Kurumunun kapatılması ülkemizde şeker pancarını yok etmek, şeker üretimini yok etmek için yapılan bir harekettir. Diğer ülkeler şeker fabrikalarını gözü gibi korurken, şeker pancarına, şeker fabrikasına önem verirken, bizim ülkemizde nişasta bazlı şeker özendiriliyor….Özelleştirmeden sonra üretimin devam edeceği, pancar üreticisine bir şey olmayacağı ve işçilerin işlerine devam edeceği söylense de sağlığımızı tehdit eden nişasta bazlı şeker yemek istemiyoruz…ŞEKER FABRİKALARI ÖZELLEŞTİRİLMESİN.  imza icin.

Author: Merkez