İSTANBUL – TÜİK  Aralık 2017 dönemine ait işsizlik sayısını 3 milyon 291 bin kişi olarak açıklarken, DİSK-AR ise, geniş tanımlı işsiz sayısının 6 milyon 190 bin olduğunu söyledi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı Aralık 2017 dönemi Hane halkı İşgücü Araştırması’nı değerlendiren raporunu açıkladı. Raporda, Türkiye’de 6.1 milyon insanın işsiz olduğu vurgulandı.
Türkiye’de işsizliğin çift haneli rakamların altına düşmediğine dikkat çekilen raporda, “Dar tanımlı işsiz sayısı 3 milyon 291 bin olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre dar tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 10.4 olarak hesaplandı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsiz sayısı ise 3 milyon 162 bin kişi oldu. Geniş tanımlı işsiz sayısı Aralık 2017’de 6 milyon 190 bin olarak gerçekleşirken, geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 18,3 oldu. İş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı 1 milyon 677 bine yükselirken, 656 bin işsiz ise iş bulma ümidini kaybetmiş durumda. Aralık 2017 döneminde genel/standart işsizlik oranının geçen yıla göre 2 puanlık düşüş kaydettiği belirtilirken, kentsel işsizlik, genç ve kadın işsizliğinin yüksek seyretmeye devam ettiği söylendi. Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik yüzde 11,8, genç işsizliği yüzde 18,1 olarak gerçekleşti” denildi.
‘TÜİK BÜTÜN BOYUTUYLA ORTAYA KOYMUYOR’
“TÜİK tarafından açıklanan dar tanımlı (standart) genel işsizlik oranı işgücü piyasalarındaki durumu bütün boyutlarıyla ortaya koyamıyor” ifadelerinin yer aldığı raporda, dar tanımlı/standart işsizlik hesaplarının taşıdığı kısıtlar ve sorunlar nedeniyle, işsizliğin gerçek boyutlarının anlaşılması için alternatif işsizlik verilerine ve diğer işsizlik türlerine bakmak gerektiği vurgulandı.
GENİŞ TANIMLI KADIN İŞSİZLİĞİ YÜZDE 27
Raporda, “Aralık 2017 verilerine göre geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 27 olarak hesaplanmıştır. Diğer kadın işsizlik türleri de yüksekliğini korumaktadır. Kadın işsizliği yüzde 13,1, tarım dışı kadın işsizliği 16,8, genç işsizliği 19,2, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 23,1, kentsel genç kadın işsizliği ise yüzde 28,4 olarak gerçekleşti. Öte yandan genç işsizlik oranı yüzde 19,2 olarak açıklandı. Ne eğitimde ne de istihdam da olan gençlerin (NEET) oranı ise yüzde 23,1 olarak gerçekleşti” denildi.
‘GÜVENCESİZ ÇALIŞMAYA SON VERİLMELİ’
Raporda, işsizliğin azaltılması ve istihdamda kalıcı ve güvenceli artış sağlanması için şu önerilerde bulunuldu:  ” * İş başında eğitim adı altında çırak, stajyer, kursiyerlerin ve bursiyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir.
* ‘Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması’ ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.
* Uluslararası çalışma normları doğrultusunda herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır.
* İstihdam artışlarında kamunun payı dikkate değerdir. Kamu istihdamının artırılması, kamuda eğreti ve güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.
* Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm taşeron işçilere kadro verilmelidir. Kamu taşeron işçileri kamu işçisi olarak kadroya alınmalıdır.
* Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun ‘İnsana yaraşır iş’ yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nitelikli işler sağlanmalıdır.
* Kiralık işçilik yasası (6715) Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmelidir.
* Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
* Toplum yararına çalışma programları kapsamında çalıştırılanlar daimî işçi statüsüne geçirilmelidir.
* İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına son verilmelidir.
* Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır.”
HABER MERKEZİ

Author: Merkez