ANKARA – İş bulma umudunu yitirmiş yüzbinleri hesaba katmayan TÜİK, işsizlik oranı, 2017’de 2016’ya göre değişmeyerek yüzde 10.9 olduğunu ileri sürdü. İşsiz sayısı 124 bin kişi artarak 3 milyon 454 bin kişiye çıktı. DİSK ise, işsizliği yüzde 18.3, işsiz sayısını 6 milyon 190 bin olarak açıklamıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik verilerini yüzde 10.9’da sabitledi. TÜİK’in 2017 yılına dair ileri sürdüğü işsizlik verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı bir önceki yıla göre 124 bin kişi artarak 3 milyon 454 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 10.9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde 0.2 puanlık azalışla yüzde 9.4 kadınlarda ise 0.4 puanlık artışla yüzde 14.1 oldu.
GENÇ İŞSİZLİK: YÜZDE 20.8
Aynı yılda; tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek yüzde 13 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1.2 puanlık artış ile yüzde 20.8 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran değişim göstermeyerek yüzde 11.1 olarak gerçekleşti.
İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47.1
İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılında, geçen yıla göre 984 bin kişi artarak 28 milyon 189 bin kişi, istihdam oranı ise 0.8 puanlık artış ile yüzde 47.1 oldu. Erkeklerde istihdam oranı 0.5 puanlık artışla yüzde 65.6 kadınlarda ise 0.9 puanlık artışla yüzde 28.9 olarak gerçekleşti.
TARIMDA İŞSİZLİK YÜZDE 19.4
Bu yıl, tarım sektöründe çalışan sayısı 159 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 823 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19.4’ü tarım, yüzde 19.1’i sanayi, yüzde 7.4’ü inşaat, yüzde 54.1’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.4 puan, inşaat sektörünün payı 0.1 puan artarken, tarım sektörünün payı 0.1 puan, sanayi sektörünün payı 0.4 puan azaldı.
İşgücü 2017 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 108 bin kişi artarak 31 milyon 643 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.8 puan artarak yüzde 52.8 olarak gerçekleşti. Erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.5 puanlık artışla yüzde 72.5, kadınlarda ise 1.1 puanlık artışla yüzde 33.6 olarak gerçekleşti.
DİSK: İŞSİZLİK YÜZDE 18
TÜİK’in ileri sürdüğü rakamların aksine Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü’nün (DİSK-AR) 15 Mart’ta açıkladığı veriler şöyle:
* Geniş tanımlı işsizlik yüzde 18.3!
* Geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyon 190 bin!
* Genç isşizliği yüzde 19.2
* Genç kadın işsizliği yüzde 24.1
* Geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 27!
* Ne eğitim ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 23.1
* Tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 24.1
* Ne eğitim ne istihdamda olan kadınların oranı yüzde 32.1
HABER MERKEZİ