Türk-İş’in “Açlık ve Yoksulluk Sınırı” araştırmasına göre, Mart ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1,663 liraya, yoksulluk sınırı ise 5,416 liraya yükseldi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Mart ayında dört kişilik bir aile için açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı. Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani “açlık sınırı” 1.662,70 TL.  Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı yani “yoksulluk sınırı” ise 5.415,96 TL oldu.
Araştırma sonucunda bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 2.055,15 TL olarak belirlendi.
Asgari ücret yılbaşından bu yana bekar bir işçi için aylık net 1.603,12 TL olarak uygulanırken, geçen yılın sonunda 1.989 TL olan bir kişinin yaşama maliyeti bu ay 2.055 TL oldu. Bu durumuna ilişkin ise, ”Gelir ile yapılması gereken harcama arasındaki fark, fiyat artışlarıyla giderek açılmakta ve asgari ücretin satın alma gücü gerilemektedir” değerlendirmesinde bulunuldu.
Aynı şekilde, dört kişilik bir ailenin -insan onuruna yaraşır düzeyde- geçimi için gerekli harcama tutarı, fiyat artışları nedeniyle giderek arttığı vurgulandı. Yılın ilk üç ayı sonunda bu tutar 178 TL artış gösterti. Aynı dönemde sadece gıda için yapılması gereken harcama tutarındaki artış ise 55 TL.
Fiyat artışları karşısında aile bütçesine gelen yükün, çalışanların geçim şartlarının ağırlaşmasına yol açtığı belirtilen raporda, “Milyonlarca çalışanın ailesiyle birlikte ‘geçim ücreti’ olan asgari ücretin yetersizliği her geçen gün daha iyi görülmektedir. İstihdamda sağlanan artışın, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün ‘insana yakışır iş’ olarak tanımladığı kapsamda olması ve bu çerçevede insan onuruna yaraşır geçim şartlarını sağlayacak harcama tutarını karşılayacak bir gelirin haneye girmesi önem taşımaktadır. Gelirin harcamayı karşılamaması durumunda aradaki fark borçlanarak karşılanmakta ve bu durum çalışanların geçim şartlarını daha da ağırlaştırmaktadır” denildi.  HABER MERKEZİ

Author: Merkez