ANKARA – Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’ne kayyum atanarak, el konulmasına siyasi parti temsilcilerinden tepki geldi. EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, bu yönelimin AKP’nin duyduğu korkunun sonucu olarak tanımlarken, Devrimci Parti Genel Başkanı Musa Piroğlu ise kayyım ataması için “Osmanlı’dan kalma el koyma mirasını yeniden hayata geçiriyorlar” dedi.

AKP Hükümeti’nin medyanın tek sesli hale getirilmesine dönük çabalarının son adımı, Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi ve gazetenin basıldığı Gün Matbaası’na kayyum atanıp, el konulması oldu. Atılan bu adım ile basın özgürlüğüne büyük bir darbe vurulmuş oldu.
İktidarın yönelimine karşı gazete ile dayanışma içerisinde olan siyasi partilerin temsilcileri, önemli mesajlar verdi.
GÜRKAN: KORKUNUN SONUCU 
Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan: “Erdoğan AKP’si, iktidarını sağlamlaştırırken basın ve medya kurumlarına özel muamele uygulayarak bugünlere geldi. Siyasi iktidarın hep hedefinde olan Özgürlükçü Demokrasi’ye yapılan baskın, çalışanlarının gözaltına alınması, kayyım atanması basın ifade özgürlüğü bakımından doğrudan haber alma hakkının ihlalidir. Sabaha karşı yapılan bu baskınları, gözaltıları, kayyım atama politikalarını kınıyor, Özgürlükçü Demokrasi ile dayanışma içinde olacağımızın, demokrasi mücadelesinin bir parçası olarak, basın ifade özgürlüğünün ve haber alma hakkının savunulması için mücadeleden geri durulmayacağının altını bir kez daha çiziyoruz. AKP iktidarının bunca saldırganlığı, yasaklara bu kadar yaslanması, baskıları her geçen gün daha da artırması aynı zamanda korkusunun bir sonucudur. Emek, demokrasi ve barış güçleri elbette zorla yönetilen böylesi süreçleri mücadelede kararlılık ve birlikteliğin, dayanışmanın gücüyle aşmıştır, bundan sonra da böyle olacaktır.”
HATİMOĞULLARI: DEMOKRASİNİN ÖLÇÜTÜ ÖZGÜR BASINDIR
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: “Bir ülkede asgari düzeyde demokrasinin ölçütü özgür basındır. Türkiye’nin içinde bulunduğu OHAL sürecinde özgür basın susturulmak isteniyor. En son kısmen muhalefet eden Doğan Grubu’na aynı şekilde bir operasyon düzenlendi. Burada iktidarın yapmakta olduğu rejim değişikliğinden ve kuvvetle muhtemel bir baskın seçim, bir erken seçim gibi gündem hazırlığı içinde olsa gerek ki, artık basının kendileri dışında haber yapmasına asla tahammülleri kalmamış. Kendileriyle ilgili olumsuz anlamda yazı yazan kimseye tahammülleri kalmamıştır. Bir ülkede asgari düzeyde demokrasinin ölçütü özgür basındır. Zaten bugüne kadar muhalif basının birçok çalışanı gözaltına alındı, tutuklandı, En son bu kayyım atamasını kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Özgürlükçü Demokrasi susturulamaz. Özgürlükçü Demokrasi’nin yanındayız.”
GÜMÜŞ: MUHALEFET GELENEĞİ BAŞ EĞMEYECEKTİR
Sosyalist Emekçiler Partisi (SEP) Başkanı Güneş Gümüş: “AKP iktidarı,  OHAL-KHK düzeniyle bütün bir ülkeyi tek bir muhalif ses çıkmasına imkan vermeyecek kadar baskı altına almak istiyor. Kendilerine biat ettiğini ilan eden Doğan medyasına bile tahammül edemeyen bu anlayışın Kürt toplumsal muhalefetinin sesi olmuş Özgürlükçü Demokrasi gazetesini kapatmaya çalışması, bizim için şaşırtıcı değildir. Emekçi halkın ve ezilenlerin haber alma özgürlüğü, RTÜK yasalarıyla, kayyumlarla, gazetecilerin tutuklanmasıyla engellenemez. Bu ülkenin muhalefet geleneği baskılar karşısında baş eğmeyecektir.”
PİROĞLU: OSMANLI’DAN KALMA EL KOYMA MİRASINI HAYATA GEÇİRİYORLAR
Devrimci Parti Genel Başkanı Musa Piroğlu: “İktidar satın alamadığı medya organlarını susturma çabası içinde. Ya ekonomik terörle birilerini bastırıp, satın alıyor ya da gücünün yetmediklerini ise devlet terörü ile polis baskınları ve kayyımlar ile susturmaya çalışıyor. Şimdi bir adım daha ileri gittiler. Sadece gazeteleri kapatmıyorlar, gazetelerin basıldığı matbaaya da el koyuyorlar. Osmanlı’dan kalma el koyma mirasını yeniden hayata geçiriyorlar. Ve kendi dışındaki her kesimi kıpırdayamaz hale getiriyorlar. Özgürlükçü Demokrasi’nin tarihlerine baktıklarında, bombalamalar katliamlar, infazlar… Hiçbirinin kar etmediğini gördük. Onlar da bunu görecekler. Yani baskı, gözaltı, tutuklama ile ya da kayyım atma ile özgür basını susturma şansları yok. Bize düşen bu mücadeleyi büyütmek.”    (MA)