Türkiye’de insan ilişkileri ‘ben’leşirken, yozlaşmanın yolu tam gaz gidiyor. Umutsuzluk, öfke, kin topluma bilinçlice uygulanıyor. Korku imparatorluğu işbaşında.
KHK’lerle işlerine son verdirilen insanlar. Mallarına mülklerine el koyulanlar. Açlıkla terbiye edilmeye çalışılanlar. Muhaliflerin gözaltına alınmaları. Savaşa karşı olanlar ile tümü hain ve vatan haini olarak adlandırılmaları OHAL ile yoluna devam edilenler,  AKP ve tek adam yönetmeliğiyle yapılan işlerdir.
Mobilyacı sağlam koltuk yapma peşindedir. Tek adamın rüyası koltuğunu ebediyete kadar sağlamlaştırmaktır. Nerden buldun bu serveti? Yolsuzluğa bulaşmış hatırı sayılırları soran olmasın diye elini güçlendirmeye çalışıyor.
İslami kurallarla, milliyetçiliğin, ırkçılığın karışımı bir yapıyı kullanarak alanlarda koruma ordusuyla aslan kesilmektedir. Ormanların kralı, asıl aslan benim diyor? Sizce hangisi gerçek aslandır?
15 Temmuzda kaybolan silahlar var diye iddia ediliyor. Silahların kaybolmadığı kesindir. İnsanları silahlandırma düşüncesinde olan iktidar bu yola neden başvurdu dersiniz? Kime karşı? Muhaliflerine karşı olabilir mi?
Ilımlı İslam modeli adı altında her iş mubah anlayışı hiç hoş değildir. Silahlanmayla ötekileri öteye itmek asla hiç hoş değildir. Yapılan işler acayip bir pis kokuya büründü. Neden?
Şiddet kültürü hızla yaygınlaşıyor. Kadınların barbar erkek düzeni tarafından katledilmeleri, öfkeyi kontrol edememe sonucu insanlar birbirleriyle kavgaya ve öldürmeye kadar gidebiliyorlar.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 4 akademisyenin bir başka akademisyen tarafından öldürülmesi silahlanmanın ve saldırganın akıl hastası ilan edilmesinden şu anlam çıkar; katilin korunması gündemdedir.
Yozlaşmanın önüne istenirse geçilir. Ne yazık ki, düzen sömürü ağırlıklıdır. Emeğin hakkını vermeyen, aksine çalan bir işleyiş mekanizması her dönem vardır. Yukarıdan aşağıya inen tüm yapılarda bu işler oluyor.
Bursa’da bugün muhtarlara silah atışı yaptırıldı? Basında gözümüze soka soka ballandırarak verdi. Neden dersiniz? Muhtarlarda ötekilerini mi vuracaktır. Yoksa hoşlanmadığına pat diye silahını çekip vuracak mıdır? Silahlandırma ve özendirme hoş değildir. Tek adamın kolluk gücü yaratılmak istenen yoksa bu mudur?

Muhtarların silaha ihtiyacı yoktur. Muhtar asayişi sağlayan vurucu bir güç müdür? Ne iş yapar muhtar efendiler?
O zaman herkes nefret ettiğine silahı doğrultursa, ölümle sonuçlanırsa, vuran kişi derse:
“O kişi FTÖ’cü ya da Komünist, bölücü, Alevi, Kürt, ” derse bu ülke ne hale gelir?
İnsanlar ayrıştırılmaya devam edilirken, çok can yanacaktır.
Yozlaşmanın önüne kültür sorununu çözmek ve insanların insanca yaşayabilmeleri için ekonomik düzeyinin yükselmesi şarttır.
Kokuşmuş ablukayı asıl sosyalizmle yıkabiliriz. Asıl ilacı sosyalizmdir.
Hüseyin Habip Taşkın