ANKARA – Eğitim Sen, son dönemlerde okullarda artan şiddet ve saldırıların arkasında öğretmen ile veliyi karşı karşıya getiren hükümet politikaları olduğuna dikkat çekerek,  “Öğretmenleri hedef haline getiren her türlü politikaya son verilmelidir” diye belirtti.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu ilkokulunda, okul müdürü ile bir öğretmenin polis tarafından silahla yaralanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. “Artık yeter! Siz konuştukça yaralanıyor, ölüyor öldürülüyoruz” başlığı ile yapılan açıklamada, “Eğitimde uygulanan yanlış politikalar sonucunda eğitim emekçilerinin şiddetin hedefi haline getirilmesi, silahlı saldırılar ve hatta ölümle sonuçlanan ağır sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır” denildi.
‘SİYASETÇİLERİN CİDDİ SORUMLULUĞU VAR’
Okullarda yaşanan şiddet ve saldırıların son yıllarda artığına dikkat çekilen açıklamada, “Daha dün Adana’da bir müdür yardımcısı bıçaklı saldırıya uğramıştır. Benzer şiddet ve saldırı örneklerinin son yıllarda belirgin bir şekilde artmış olması son derece endişe verici bir durumdur” ifadelerine yer verildi. Açıklama okullarda söz konusu şiddetin artmasının arkasında öğretmenlik mesleğinin rencide eden yaklaşımlar olduğuna dikkat çekilirken, şöyle devam edildi: “Öncelikle kabul etmek gerekir ki, okullarda şiddetin ve bu tür saldırıların artmasının arkasında, mesleğimizi itibarsızlaştıranların, her fırsatta şiddet ve nefret dilini kullanan siyasetçilerin ciddi katkısı ve sorumluluğu vardır.”
‘ÖĞRETMENİ VELİ İLE KARŞI KARŞIYA’
Açıklamanın devamında şöyle denildi: “Eğitim emekçilerinin yoğun baskı ve tehditlerle karşı karşıya bırakılarak sindirilmeye çalışıldığı, performans ve sınav dayatması ile iş güvencelerinin elinden alınmak istendiği, öğretmeni veli ile öğrenciler ile karşı karşıya getiren uygulamaların hayata geçirildiği ülkemizde okullarda yaşanan şiddet olayları belirgin bir şekilde artmıştır. Okullarımızda yaşanan şiddetin son bulması için acilen gerekli adımlar atılmalı, hiç kimse şiddetin uygulayıcısı ya da hedefi haline getirilmemelidir. Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililer gereken dersi çıkarmalı, öğretmenleri, eğitim ve bilim emekçilerini hedef haline getiren söylemlerine, uygulamalara artık bir son vermelidir. Okullarda yaşanan şiddeti ve eğitimcilere yönelik saldırıları azaltmak için başta MEB olmak üzere, tüm yetkililer üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli, performans ve sınav dayatması başta olmak üzere, öğretmenleri hedef haline getiren her türlü politika ve uygulamaya derhal son verilmelidir. “
(MA)