İşsizliğe, yoksulluğa, açlığa, sömürüye, ağır çalışma koşulları ve düşük ücretlere karşı, İNSANCA BİR ÇALIŞMA ve YAŞAM için

Kıdem tazminatı hakkımız başta olmak üzere haklarımız yok edilmesine karşı, HAKLARIMIZI SAVUNMAK için

Taşeronlaştırmanın, kiralık işçiliğin ve güvencesiz çalışmanın yaygınlaştırılmasına karşı, İŞ GÜVENCEMİZE SAHİP ÇIKMAK için

Kar hırsı için sağlığımızın hiçe sayılmasına ve iş cinayetlerine karşı, SAĞLIMIZ ve GÜVENLİĞİMİZ için

Sendikal hak ve özgürlüklerimizin önündeki engellere, barajlara, yasaklara karşı, SENDİKAL HAK ve ÖZGÜRLÜKLERİMİZ için

Kadına yönelik her türlü ayrımcılık, şiddet ve sömürüye karşı, YAŞAMIN HER ALANINDA EŞİTLİK için

Şiddete, savaşa, düşmanlığa, ırkçılığa, ayrımcılığa karşı BARIŞ ve KARDEŞLİK için

Demokrasinin, temel insan hak ve özgürlüklerinin yok edilmesine karşı, DEMOKRASİ ve İNSAN HAKLARI için

“GÜNDÜZLERİNDE SÖMÜRÜLMEYEN, GECELERİNDE AÇ YATILMAYAN EKMEK, GÜL VE HÜRRİYET GÜNLERİ” için

1 MAYIS COŞKUSUNU İŞYERLERİMİZE TAŞIYALIM! 1 MAYIS’TA 1 MAYIS ALANLARINDA BULUŞALIM!

(sosyal-is)