Kimse fikirlerinden, görüşlerinden, inançlarından dolayı farklı bir muamaleye uğratılamaz ve cezalandırılamaz“.

Demokrasi, tüm fikirlerin eşit koşullarda yarışması ve yurttaşları kazanması varsayımına dayanır.

Selahattin Demirtaş’ın, hiç bir mahkumiyeti olmadan tutuklu bulunması zaten esastan tutukluluğun bir fiili cezaya dönüştürülmesidir. Çünkü bağımsız mahkemelerce açık olarak ve yasalara dayanarak verilmiş bir karar olmadıkça herkes masum olarak kabul edilir ve edilmelidir. Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu her şeyden önce bu ilkenin ihlalidir.

Kaldı ki Selahattin demirtaş seçilmiş bir vekil ve mecliste grubu olan güçlü bir partinin Genel Başkanıydı ve halen de önemli bir yöneticisidir.

Milletvekili dokunulmazlığı her şeyden önce vekillerin tam bir özgürlük içinde kanunlarca yasak olarak bile görülmüş olsa böyle fikirleri bile savunmaları için vardır. Çünkü bugün yanlış görünen .bir düşünce veya hareket yarın doğru görülebilir. Aksi takdirde böyle bir değişim olanaksız olur.

Selahattin Demirtaş’ın bir vekil ve parti başkanı olarak tutuklanması parlamentarizmin en temel ilkelerinden birinin, dokonolmazlık ilkesinin çiğnenmesidir.

Bugün Cumhurbaşkanı adayı olduğu durumda bu sadece Selahattin Demirtaş’ın hakları ve hukukunun değil, yurttaşlar ve seçmenlerin de eşit ve özgür koşullarda birbiriyle yarışan görüş ve kişiler arasından seçim yapma hakkının bir gaspı anlamına gelmektedir.

Bu duruma son verilmesi için Anayasa Mahkemesi’ni, Yargıtay’, Yüksek seçim Kurulu’nuı göreve çağırıyoruz.

yurttaşlık haklarımızın bir gaspı olan bu hukuksuz, adaletsiz ve demokrasinin en temel ilkelerine bile aykırı olan bu duruma son vermek ve asgari ölçüde adil bir seçim için Demirtaş serbest bırakılmalıdır.

Bu vesileyle tüm seçmenleri bu hakkı ve eşitliği sağlamak için bu kampanyaya katılmaya çağırıyoruz.

Adil, Özgür, Eşit ve Hilesiz Bir Seçim İçin Demokrasi Gönüllüleri