ANKARA – Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi tarafından Alaattin Çakıcı’ya verildiği ileri sürülen raporu inceleyen TTB, söz konusu ‘belge’yi şekil ve içerik itibariyle tıbbı rapordan uzak olduğunu ve Sağlık Bakanlığı’nı konuyu aydınlatmaya çağırdı.
Kriminal suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’ya, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi tarafından verildiği ileri sürülen “süresiz sağlık kurulu raporu” inceleyen Türk Tabipler Birliği (TTB), söz konusu “belge”nin şekil ve içerik itibariyle tıbbi bir rapordan uzak olduğunu, Sağlık Bakanlığı’nı ise konuyu aydınlığa kavuşturmaya çağırdı. İncelediği raporun sonucunu kamuoyu ile paylaşan TTB,  şu bilgileri verdi:
“Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde düzenlenmiş görünen ‘süresiz sağlık kurulu raporu’ başlıklı belge elektronik ortamda ve bazı medya organlarında yaygın bir şekilde dolaşmaktadır. Söz konusu rapor tanı ve tedavi sürecine dair herhangi bir tıbbi bulgu içermediği gibi, raporun dili ve üslubu hekimlik ve sağlık ortamında bugüne kadar verilmekte olan rapor formatlarının hiçbiri ile uyum göstermemekte, ‘usule ve fenne’ uygun düşmemektedir.
Söz konusu ‘belge’nin söz konusu hastanede düzenlenip düzenlenmemiş olduğuna ve düzenlenmiş ise bunun cumhuriyet savcılığına gönderilip gönderilmediğine, bu konuda bakanlığınız (Sağlık Bakanlığı) tarafından herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin açıklamanın ivedilikle bizimle ve kamuoyu ile paylaşılmasını talep ediyoruz.”
TTB açıklamasında, söz konusu rapora ilişkin çağrısının, hiçbir şekilde Çakıcı’nın ya da diğer tüm mahpusların sağlık hizmetlerine erişimi ve yakınlarıyla görüşmesinin sınırlanması ya da engellenmesini içermediği vurgulandı.
Hiçbir ayrım gözetmeden tüm mahkumların eşit koşullarda sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması gerektiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:
“Seslerini duyurmakta zorlanan ölümcül ve kronik hastalık tanısı konulmuş binlerce mahpus başta olmak üzere, tüm tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetine erişiminde aksaklık yaşanmaması, yakınlarıyla insani sürelerde görüşmelerine olanak sağlanması için diğer bakanlıklarla da koordineli olarak bakanlığınızca gerekli düzenlemelerin yapılması talebimizi bu vesileyle bir kez daha yinelemek istiyoruz.”  (MA)