BM Raportörü Tendayi Achiume, ırkçılık ve ayrımcılığın gıdasını devletlerden aldığını belirtti. Achiume, “Küresel neoliberal düzenin ekonomik başarısızlıklarının suçu göçmenlere, farklı ulusal azınlıklara ve kimliklere yükleniyor. Bunu haklı çıkarmak için ekonomik korkuları kullanmaya devam ediyorlar“ dedi.

Birleşmiş Milletler’in (BM) Irkçılığa Karşı Özel Raportörü Tendayi Achiume, BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunduğu raporunda, etnik milliyetçiliğe dayalı ırkçı ve yabancı düşmanı ideolojilerin, düzenli olarak ulusal güvenlik korkusuyla, yabancıların, yerli halkların ve azınlıkların haklarını ihlal ettiğini belirtti.

BM Basın Bürosu tarafından yayınlanan raporda Achiume, bu kaygıların, ekonomik kaygılarla birleşerek daha da artış gösterdiğine dikkat çekti.

Ulusal güvenlik istismarı

BM Uzmanı Tendayi Achiume raporunda, birçok siyasi lider ve partinin, halklarının ekonomik hoşnutsuzluk ve ulusal güvenlik kaygılarını ‘istismar’ ettiğini belirtti.

Achiume ilgili kurum ve uluslararası kuruluşları uyanık olmaya davet etti.

BM üyesi devletler arasında, aşırı derecede yabancı düşmanı etno-milliyetçilik politikalar izleyenlerin bulunduğunu belirten Achiume devamla şunları söyledi: „Açık etnik milliyetçilik, yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın çoğu örneğinde, en üst düzeydeki siyasi kurumlar ve pek çok devlet sessiz kalıyor.“

Bu sessizliğin suç ortaklığı olduğunu vurgulayan Achiume, tüm devletleri ve uluslararası örgütleri bu tür olaylara karşı tutarlı ve sağlam tutumlar almaya da çağırdı.

Dışlanma, ayrımcı yasaların ve politikaların sonucu

Achiume raporunda, devletlerin vatandaşlığa ve göçmenlik statüsüne ırksal, etnik, ulusal köken ve dini perspektiflerle bakmayı sürdürdüklerini de hatırlatarak, „Bu insanların dışlanmasına yol açan uzun süreli ayrımcı yasaların, politikaların ve uygulamaların bir sonucudur“ dedi.

Özel raportör, bu kısıtlamaların çoğu ülkede olduğu gibi sıklıkla bir toplumsal cinsiyet boyutu taşıdığını, kadınların uyrukluklarını çocuklarına veya aynı ulustan olmayan eşlerine devredemedikilerini söyledi.

Eşitsizlik düşmanlığın artmasına neden oldu

Achiume ayrıca, devletlerin vatandaşlık haklarını tanımada  ‘ulusal güvenlik’ ve ‘terörle mücadele’ gerekçelerini kullanmaya devam ettiklerini belirtti.

Achiume bunun da bir çok keyfiyete yol açtığını dile getirdi.

Achiume, her düzey artan eşitsizliğin, yabancı düşmanlığı ve popülist partilerin artmasına da neden olduğunu, bu partilerin yükselişinin toplumsal eşitsizlikle paralellik gösterdiğini belirtti.

Achiume, „Küresel neoliberal düzenin ekonomik başarısızlıklarının suçu göçmenlere, farklı ulusal azınlıklara ve kimliklere yükleniyor. Bunu haklı çıkarmak için ekonomik korkuları kullanmaya devam ediyorlar“ dedi.

Kimdir?

E. Tendayi Achiume (Zambiya), Eylül 2017’de İnsan Hakları Konseyi tarafından çağımızdaki ırkçılık, ırk ayrımcılığı, yabancı düşmanlığı konularında özel raportör olarak atandı.

Hukuk profesörü Achiume, Angeles Hukuk Okulu (UCLA) ve Güney Afrika’daki Witwatersrand Üniversitesi Afrika Göç ve Toplum Merkezi’nde (ACMS) araştırma görevlisidir. (yeniozgurpolitika)

ALİ ÖZŞERİK / ZÜRİH