Bakanlık ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 600 maden arama ruhsatı verileceği açıklandı. Bunlardan 484’ünün termik santrallerden kullanılacak madenleri içeriyor olması doğa tahribatı konusunda kaygılandırıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 600 maden arama sahasını ruhsatlandırmak üzere ihaleler açacağını duyurdu. İhale kapsamında 32 adet I-b Grubu madenler; Tuğla&kiremit kili, ‘çimento kili, marn, puzolanik kayaç (Tras) ile çimento veseramik sanayilerinde kullanılan ve diğer gruplarda yer almayan kayaçlar. 74 adet II-b Grubu madenler; Mermer, traverten, granit, andezit, bazalt gibi blok olarak üretilen taşlar ile dekoratif amaçla kullanılan doğal taşlar. 6 adet III. Grup madenler; Deniz, göl, kaynak suyundan elde edilecek eriyik halde bulunan tuzlar, karbondioksit CO2 gazı, (jeotermal, doğalgaz ve petrollü alanlar hariç) hidrojensülfür. (Petrol kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla). 4 adet V. Grup madenler; Kıymetli ve yarı kıymetli mineraller; Elmas, safir, yakut, beril, zümrüt, morganit, akuvamarin, heliodor, aleksandirit gibi birçok maden yer alırken, asıl dikkat çeken grup ise 4. grup. Bu grupta tam 484 adet arama ruhsatı dağıtılacak.

Sıralama dikkat çekici

Türkiye’de doğal yaşamı alt üst eden ve en çok aranan ve çıkartılmak istenen 4. grup madenlerdeki ruhsat sayısı dikkat çekici. 484 adet arama ruhsatı ile aramak istedikleri madenler ise şöyle sıralanıyor. IV. Grup madenler: “a) Endüstriyel hammaddeler; alünit (şap), halit, sodyum, potasyum, lityum, kalsiyum, magnezyum, klor, nitrat, iyot, flor, brom ve diğer tuzlar, bor tuzları gibi onlarca maden. b) Enerji ham maddeleri; turba, leonardit, linyit, taşkömürü, antrasit, asfaltit, bitümlü şist, bitümlü şeyl, kokolit-sapropel. c) Metalik madenler; altın, gümüş, platin, osmiyum, bakır, kurşun, çinko, demir, pirit, manganez, krom, civa, antimuan, kalay, vanadyum, arsenik, molibden, tungsten (volframit, şelit), kobalt, nikel, kadmiyum, bizmut, titan (ilmenit, rutil), alüminyum (boksit, gipsit, böhmit), nadir toprak elementleri (seryum grubu, yitriyum grubu) ve nadir toprak mineralleri (bastnazit, monazit, ksenotim, serit, oyksenit, samarskit, fergusonit), sezyum, rubidyum, berilyum, indiyum, galyum, talyum, zirkonyum, hafniyum, germanyum, niobyum, tantalyum, selenyum, telluryum, renyum, ç) Uranyum, toryum, radyum gibi elementleri içeren radyoaktif mineraller ve diğer radyoaktif maddeler.”

 Türkiye delik deşik edilecek

Geçmiş AKP hükümetleri ve şimdiki yeni sistemin en önemli hedeflerinden birinin maden sahalarını sermaye yağmasına açmak olduğu biliniyor. Türkiye’de yaşanan ekonomik krizi aşmanın bir yolu olarak görülen ve doğa yağmasına yol açacak olan maden ve enerji gibi sermaye talanı sonrası Türkiye’nin asla eski Türkiye olmayacağı ise iyi biliniyor. Dağıtılacak 600 ruhsatın 484 adedinin termik santraller ile nükleer santrallerde kullanılan madenleri içeriyor olması hem enerji üretimlerinin büyüyeceğini hem de nükleer santrallerin ardına gizlendiği iddia edilen nükleer silahlara ulaşmanın amaçlandığına işaret ediyor. Türkiye coğrafyasının yüzde 60’lık bir bölümü için ruhsatlar hazırlandığı ve lisanslandığı bilinmekte. Bu hazırlıkların fiiliyata dökülmek isteneceği bir dönemin eşiğinde olunduğu ve aynı zamanda yeni sistemin bu bağlamda atacağı adımlarla önümüzdeki süreçte halk ile devletin yüzyüze kavgaya tutuşacağı bir dönemin yaşanacağının ise işaretleri güçlü olarak görülebiiyor. (yeniyasamgazetes)