İZMİR –  Tarım alanını, işçi sağlığı ve güvenliği açısından en tehlikeli sektörlerden biri olarak tanımlayan Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Şube Başkanı Ferdan Çiftçi, riskleri azaltmak için tarım işletmelerinde sağlıklı yaşam alanları oluşturulması gerektiğini söyledi.
Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) İzmir Şubesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu, tarım alanında yaşanan iş kazalarına ve iş güvenliğine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Şube Lokali’nde düzenlenen toplantıda ZMO Şube Başkanı Ferdan Çiftçi açıklama yaptı.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kavramının son yıllarda iş yaşamının en önemli kavramlarından biri haline geldiğini söyleyen Çiftçi, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından en tehlikeli sektörlerden birinin ise tarım alanı olduğunu ifade etti.
Türkiye’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bu alanın düzenlendiğini hatırlatan Çiftçi, ancak bu kanunun çıktığı günden bugüne ölümlü, yaralanmalı iş kazaları ve meslek hastalıkları açısından önemli bir değişiklik olmadığını, işverenlerin talebiyle uygulamalarda kapsam dışına çıkarmalar yaşandığını belirtti.
Çiftçi, “Kayıt dışılık nedeniyle tarımda yaşanan iş kazaları ve hastalıklarla ilgili verilere ulaşmak oldukça zordur. Bu nedenle resmi verilerde tarım iş kolu çok görünür değildir” dedi.
‘İLO’NUN 192 SAYILI SÖZLEŞMESİNE İMZA ATILMALI VE UYULMALI’
Çiftçi, 2011 yılında örgütlenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre, tarım iş kolunda Nisan 2018’de 52 iş cinayeti yüzde 30 oran ile, Mayıs’ta 56 iş cinayeti yüzde 34 oran ile, Haziran’da 42 iş cinayetinin yüzde 28 oran ile hep ilk sırada yer aldığını kaydetti.
Riskleri azaltmak için tarım işletmelerinde sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması gerektiğini vurgulayan Çiftçi, “Özellikle naylon çadırlarda sağlıksız koşullarda yaşayan çocukların okul sorunu, sağlık sorunları ve ilimizde de pamuk, mısır, domates gibi ürünlerin üretiminde yoğun olarak çalışan ‘Mevsimlik Tarım İşçileri’nin sorunları çözülmelidir. Eğitimler kamu tarafından ve yaygın olarak yapılmalı 6331 sayılı yasaya göre denetimler yapılmalı ve tabi ki en önemlisi tüm çalışanlar sosyal güvenlik kapsamına alınmalı, tarım sektörünün için de bulunduğu durum göz önüne alınarak sosyal güvenlik devlet tarafından desteklenmelidir. Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin 184 Sayılı İLO (Uluslararası Çalışma Örgütü) sözleşmesine imza atılmalı ve uygulanmalı. Yine İLO’nun 192 sayılı tavsiye kararına uyulmalıdır” dedi    (MA)