TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Türkiye tarihinin en büyük ekonomik krizinin sorumlusunun AKP ve yanlış ekonomi politikalar olduğunu söyledi.

Giderek derinleşen ve Rahip Brunson kriziyle üzeri örtülmeye çalışılan ekonomik krize ilişkin bir tepki de Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği’nden (TMMOB) geldi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz imzası ile yayımlanan ‘Krizin Sorumlusu AKP’nin Yanlış Ekonomi Politikalarıdır’ başlıklı açıklamada, krizi, basitçe kur artışı olarak adlandırmanın ve sebebini de dış güçlere bağlamanın doğru olmadığı ifade edildi.

İçinde bulunduğunmuz süreci, “Hayatlarımızı her alanda kabusa çeviren kapsamlı bir ekonomik krizle karşı karşıya bulunuyoruz” sözleriyle tarif eden TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Koramaz, krizin asıl nedeninin, 80’li yıllardan beri uygulanan neo-liberal politikalar olduğunu söylerken, sorumlusunun ide 16 yıldır bu politikaları hiç bir değişiklik yapmadan uygulayan AKP iktidarı olduğunu belirtti.

 

 

‘AKP’NİN YANLIŞ EKONOMİ POLİTİKALARI ÜLKEYİ KRİZE SÜRÜKLEDİ’

Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz imzası ile yayımlanan ‘Krizin Sorumlusu AKP’nin Yanlış Ekonomi Politikalarıdır’ başlıklı TMMOB açıklamasında şu eleştirilere yer verildi:

“Türkiye ekonomisi uzun yıllardan bu yana dışa bağımlı bir yapıdadır. Üretim yerine dış kaynaklara dayalı ekonomimiz, sıcak para akışının kesildiği her durumda büyük krizlerle karşı karşıya gelmektedir. Yaşadığımız her kriz, halkımızın ve ülkemizin birikimlerinin yok olmasıyla sonuçlanmaktadır. İktidar dönemi boyunca, merkez kapitalist ülkelerdeki parasal genişleme politikalarının yarattığı düşük kur ve düşük faiz olanaklarını sanayileşme, teknolojik gelişme ve üretimin artırılması yerine verimsiz inşaat projelerine aktaran AKP’nin yanlış ekonomi politikaları ülkeyi krize sürüklemiştir.

KRİZİ DERİNLEŞTİREN AKP’NİN BASKICI POLİTİKALARIDIR

AKP’nin özellikle seçimler öncesinde tüketimi artırmaya yönelik savurgan adımları ve borçlanmayı özendiren kredi politikaları krizin daha da büyümesine neden olmuştur. Krizi asıl derinleştiren şey ise, AKP’nin antidemokratik, baskıcı ve hukuk dışı politikalarıdır. Ekonomik krizle mücadeleyi bile aklıselim yöntemlerle değil, baskıcı-tehditkâr yöntemlerle örtbas etmek isteyen AKP’nin bu yaşanan ekonomik krizi çözmesi mümkün değildir. Yıllardır sürdürülen yanlış politikalarda ısrar edilerek bu krizden kurtulmanın mümkün olmadığı açıktır.

YAPILSAMASI GEREKEN ŞEY RANT EKONOMİSİ YERİNE ÜRETİM EKONOMİSİ

Yapılması gereken şey, rant ekonomisi yerine üretim ekonomisini, sermaye öncelikleri yerine kamusal çıkarları, lüks ve savurganlığa dayalı yönetim anlayışı yerine tasarrufları, gündelik politikalar yerine planlı kalkınmayı önceleyen bir anlayışın öne çıkartılmasıdır.

Halkın ve bütçenin üzerindeki yükü her geçen gün büyüten dövize endeksli alım garantisi olan Kamu Özel İşbirliği anlaşmaları yeniden düzenlenmeli ve henüz uygulamaya geçmemiş olan Kamu Özel İşbirliği projeleri iptal edilmelidir.

Kanal İstanbul ve Akkuyu Nükleer Tesisi başta olmak üzere halkın öncelikli ihtiyaçları yerine sermaye kesimlerine rant aktarmayı amaçlayan projeler derhal durdurulmalıdır.

100 Günlük İcraat Programı tümüyle gözden geçirilerek, kamu kaynaklarını israf eden harcamalar ve projeler durdurulmalıdır.

Emekçilerin alın teriyle kurulan İşsizlik Fonu’nda toplanan paralar amacı dışında kullanılmaktan vaz geçilmeli ve kriz döneminde işsiz kalan emekçilerin ve ailelerinin hayatlarını sürdürebilmeleri sağlanmalıdır.

Ülkenin bütün kamusal varlıklarının kontrolüne verildiği Varlık Fonu’nun bütün faaliyetleri durdurulmalı, ülke kaynaklarının kriz gerekçesiyle yağmalanmasına engel olunmalıdır.

Son dönemde özellikle ABD ve Rusya ile yapılan milyarlarca dolarlık askeri anlaşmalar iptal edilmelidir.

Krizden çıkış, emperyalist güçlerin, uluslararası tekelleri, çok uluslu şirketlerin isteklerine boyun eğmekle değil, halkın genel çıkarını gözeten, emekten yana kamucu bir anlayışı hayata geçirmekle mümkündür.” (MEZOPOTAMYA AJANSI)