ANKARA – DİSK, TMMOB ve TTB, “KESK’e yönelik her türlü karalama kampanyası karşısında KESK’in yanında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız” başlığıyla ortak açıklama yaptı.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mimar ve Mühendisler Odası Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipler Birliği (TTB), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nu (KESK) ile dayanışma amacıyla ortak açıklama yaptı.
Bir süredir KESK’i hedef alan ve hedef gösteren tavır ve açıklamalara karşı yapıldığı belirtilen yazılı açıklamada şunlar ifade edildi: “Bugün ülkemizde yaşanan emek ve demokrasi karşıtı yönelimlere karşı, demokrasi güçlerinin birlikte mücadelesine ve dayanışmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç var.
Bu mücadeleyi ancak bir arada olursak, omuz omuza yürürsek, çabalarımızı ortaklaştırabilirsek büyütebiliriz.
Yol arkadaşımız KESK, insanca bir yaşam, onurlu bir gelecek için verdiğimiz mücadelenin önemli bileşenlerinden birisidir.
KESK; emekten ve halktan yana tavizsiz ve onurlu mücadele çizgisiyle İçinde bulunduğumuz bu karanlık dönemde de yalnızca kamu çalışanlarının değil, tüm ülkenin sesi, soluğu, umudu ve vicdanı olmuştur.
Gerekçesi ne olursa olsun kamu emekçilerinin onurlu mücadelesinin eseri olan KESK’in yıpratılmasını, karalanmasını ve yöneticilerinin hedef gösterilmesini kabul etmiyoruz.
KESK’e yönelik her türlü karalama kampanyası karşısında KESK’in yanında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.”