MUĞLA –”Sığınaksız bir dünya” talebiyle toplanan 21. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı’nın ardından katılımcılar Bodrum Meydanı Kadın Ağacı önünde bir araya gelerek nafaka tartışmalarına tepkisini dile getirdi.

Muğla’nın Bodrum İlçesinde “Sığınaksız Bir Dünya” talebiyle gerçekleştirilen “21. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı” ilk gün yapılan tartışmaların ardından toplu olarak Bodrum Meydanı Kadın Ağacı önünde buluştu. “Nafakayı değil şiddeti engelle” pankartı açan kadınlar ellerinde “mağdur baba yok nafakadan kaçan erkek var, süreli süresiz nafakayı tartışma şiddeti engelle” dövizleri taşıdı. Kadınlar açıklamaya başlamadan önce düdüklerle ““jin jiyan azadi, nafaka haktır alınamaz, yaşasın kadın dayanışması” sloganları attı. Erbane eşliğinde söyledikleri şarkılarla protesto eylemini sürdürdü. Basın açıklamasını Bodrum Kadın Dayanışma Derneğinden Evrim İnan okudu.

İnan, süren nafaka tartışmalarına değinerek, “300 TL üzerinden mağduriyet yaratılıyor. Bu miktar kadının boşanma sonrası çocuklarıyla birlikte yeni bir hayat idame ettirebilmesi için aylık mutfak masrafını dahi karşılamıyorken, iştirak nafakası ise müşterek çocuklar içindir. Dolayısıyla oluşturulmaya çalışılan mağduriyet algısı erkelerin babalık yükümlülüklerini yerine getirmeyi istememe talebidir. Bu da bir mağduriyet olarak tanımlanamaz. Erkeklerin mağduriyet olarak tanımladıkları şey parasal yükümlülüklerdir. Bu yükümlülükleri boşanmadan kaynaklı yoksulluğa düşecek eşe verilmektedir. Dolayısıyla kimse kadının yoksulluğa düşen taraf olduğunu tartışmazken ödenen nafakayı tartışıyor. Hem de erkeklerin mağduriyeti üzerinden” dedi.

İnan, “Olması gerekenin nafakayı tartışmak değil, kadını yoksul ve yoksun bırakmayacak hayatın kurulması olduğunu belirten İnan “Kadının çalışma hayatına katılmasının önündeki engellerin kaldırılması, çalışma hayatına katılacak politikaların geliştirilmesidir. Hayatın her alanında toplumsal cinsiyetin sağlanmasıdır. Nafaka haktır yok edilemez” ifadelerini kullandı.