Durnam gidersen Mardin’e Durnam yâre selâm söyle Karlı dağların ardına Durnam yâre selâm söyle Durnam gidersen ahdaşa Karlı dağlar aşa aşa Hem kavime hem gardaşa Durnam yâre selâm söyle