Hekimlerin ihraç edilerek ya da güvenlik soruşturması ile çalışma hakkının kısıtlanmasını Meclis önünde protesto eden iki genç hekim gözaltına alındı.

Hekimlerin çalışma hakkını ihraç edilmeleri ya da güvenlik soruşturması gerekçesiyle kısıtlayan yasa tasarısını Meclis önünde protesto eden iki genç hekim gözaltına alındı. TTB, gözaltına alınan hekimlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Dr. Mihriban Yıldırım ve Dr. Onur Erden, bugün Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanan  ihraç edilen ve güvenlik soruşturmasına takılan hekimlerin çalışma hakkını kısıtlayan yasa tasarısını Meclis Dikmen  Kapısında protesto etmek istedi. Ancak genç hekimler polis tarafından yaka paça gözaltına alındı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), yayınladığı açıklamada “Mecliste doktorluklarını ellerinden alan, hayatlarını çalan bir yasa tartışılırken Meclis önünde görüşlerini ve isteklerini kamuoyuna açıklamaları demokratik bir haktır” dedi. Torba yasa ile geçirilmek istenin yasanın hiçbir sağlık kurumuna ya da milletvekillerine danışılmadan hazırlandığı belirtilen açıklamada, “Söz konusu tasarının 5. maddesinde yer alan ve altı yıllık tıp eğitimi sonunda almaya hak kazanılan diplomaların fiili olarak iptal edilmesine, doktorluk yapmanın neredeyse yasaklanmasına neden olacak keyfi, hukuksuz ve vicdansız maddeler içeren yasa tasarısı bütün itirazlara ve önerilere rağmen bugün meclisten geçirilmeye çalışılıyor. Bu ortamda kendi meslekleri ve geleceklerine sahip çıkmanın yanı sıra, bu durumda bırakılan binlerce ve bundan sonra da mesleklerini icra etmeleri engellenebilecek belki on binlerce hekimin sesi olmak için Meclis önünde görüşlerini demokratik bir zeminde açıklayan meslektaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır” denildi.

‘YÜZLERCE HEKİMİN DE SESİ OLDULAR’

Yıldırım ve Erden’in hiçbir suçlama, yargılama, hâkim kararı olmadan, keyfi inisiyatif ile “KHK listelerine” adının yazılmış iki genç hekim olduğunu kaydedilen açıklamada, “KHK listelerine yazılanların yanı sıra ‘Güvenlik Soruşturması olumsuz’ denilen yüzlerce hekimin de sesi olmuşlardır. Genç hekimlerin öncelikle serbest bırakılarak bu demokratik tepkisine saygı gösterilmesini, taleplerinin dikkate alınmasını ve onlarla birlikte bu ülkede hekimlik yapmak için ant içmiş binlerce hekimin mağduriyetinin giderilmesini bekliyoruz” denildi.