İran’da kadınların iş pazarına katılım oranına ilişkin ortaya konulan istatistikler, derin bir eşitsizliğin olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’na dayanan ve bu kapsamda İran İstatistikler Merkezi’nin her yıl, iş gücüne ilişkin araştırma sonuçlarını yayınlamasıyla elde edilen verilere göre; İran’da 2008 ile 2017 tarihleri arasındaki çalışma pazarının durumu değerlendiriliyor. Söz konusu dönem içerisinde erkeklerin iş pazarına erişiminin, kadınlara göre dört kat daha fazla olduğu anlaşılıyor. İRNA Haber Ajansı’nda yer alan istatistiklere göre; 10 yıllık dönem itibariyle erkeklerin iş pazarına katılımı ortalama yüzde 63 olarak gerçekleşirken, kadınlarda bu oranın yüzde 14’te kalması dikkat çekiyor. İran’da çalışan her 100 kişiden 84’ü erkek, sadece 16’sı ise kadınlardan oluşuyor. Aynı istatistiklere göre 2017 yılında erkeklerin iş pazarındaki yeri yüzde 71,4 olurken, kadınların iş pazarına katılımı yüzde 16,8 olarak kayda geçti. İran’da genel eğitimden geçenlerin yüzde 46’sı kadınlardan oluşmasına rağmen, iş pazarına erişimde bukadınların oranı sadece yüzde 9. Diğer bir ifadeyle, her 100 eğitimliden sadece 10’u kadın.

TAHRAN