İSTANBUL – DİSK-AR, ekonomik krizin istihdamda yarattığı tahribatın giderek çok daha net biçimde görüldüğü ifade ederek, “İşsizlikte adeta bir deprem yaşanıyor” dedi.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DI•SK-AR) Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı Kasım 2018 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması’nı, İŞKUR tarafından açıklanan Ocak 2019 dönemi verilerini, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan Kasım 2018 dönemi sigortalı istatistiklerini ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSHB) tarafından açıklanan Ocak 2019 verilerini değerlendirdi.
‘İŞSİZLİKTE DEPREM YAŞANIYOR’
Ekonomik krizin istihdamda yarattığı tahribat giderek çok daha net biçimde görüldüğü ifade edilen DİSK-AR raporunda, “İşsizlikte adeta bir deprem yaşanıyor. Son bir yılda işsiz sayısı 700 binden fazla artarken, Ağustos-Kasım 2018 döneminde istihdam bir milyon kişi azaldı. Sanayi üretiminde ve büyümede yaşanan gerilemenin sonucu olarak işsizlikte deprem yaşanıyor. TÜİK, SGK, AÇSHB ve İŞKUR gibi çeşitli kurumlar tarafından açıklanan işgücü piyasaları ile ilgili verilerin tümü krizin işsizlikte ciddi bir artış yarattığını ve bu eğilimin devam edeceğini gösteriyor” dedi.
‘İŞSİZ SAYISI 6 MİLYON 646 BİNE YÜKSELDİ’
DİSK-AR, TÜİK’e göre Kasım 2017 döneminde yüzde 10,3 olan dar tanımlı (standart) işsizlik 2 puan artarak Kasım 2018’de yüzde 12,3’e yükseldiğini belirterek, “Kasım 2017’de 3 milyon 275 bin olan dar tanımlı işsiz sayısı bir önceki yıla göre 706 bin kişi artarak 3 milyon 981 bine yükseldi. Böylece dar tanımlı işsiz sayısı 4 milyon sınırına çok yaklaşmış oldu” diye ifade etti.
“Geniş¸ tanımlı işsiz sayısı 6 milyon 646 bine yükselirken, geniş¸ tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 19,3 olarak hesaplandığını vurgulayan DİSK-AR, “Kasım 2017’ye göre geniş¸ tanımlı işsiz sayısı 665 bin arttı” dedi.
‘HIZLI ARTIŞ DİKKAT ÇEKİCİ’ 
Sanayi üretimindeki büyük daralmaya paralel olarak istihdamda da daralmanın devam etiğine işaret eden DİSK-AR, “Türkiye ekonomisinin yıllık yeni istihdam yaratma kapasitesi krizle birlikte ciddi biçimde geriledi. Kasım 2017’de 28 milyon 515 bin olan toplan istihdam 201 bin azalarak Kasım 2018’de 28 milyon 314 bine geriledi. Ağustos 2018 ile Kasım 2018 arasında ise istihdamda 1 milyon 4 bin azalma yaşandı”  diye belirtti.
DİSK- AR, “İşsizlik açısından öncelikle dikkate alınması gereken tarım dışı işsizlik oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 2,1 puan artarak yüzde 12,2’den yüzde 14,3’e yükseldi” diyerek tarım dışı işsizlikteki hızlı artışın dikkat çekici olduğunu ifade etti.
‘İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE REKOR BAŞVURU’
“Genç işsizliği Kasım 2017’ye göre 4,3 puan artarak yüzde 19,3’ten Kasım 2018’de yüzde 23,6’ya yükselirken, kadın işsizliği Kasım 2017’ye göre 1,3 puan artarak 13,4’ten 2018 Kasım ayında 14,7 olarak gerçekleştiği belirtilen raporda, tarım dışı kadın işsizliğinin ise yüzde 18,4’e yükseldiği vurgulandı.
‘KAYITLI İŞSİZ ARTIŞI İŞSİZLİKTEKİ YÜKSELİŞ EĞİLİMİYLE PARALEL’
“Ekonomik krizin yarattığı işsizlik depreminin bir diğer göstergesi işsizlik sigortası başvurularındaki artış olduğu belirtilen raporda, şöyle denildi: “İŞKUR verilerine göre, Ocak 2019’da işsizlik ödeneği başvurularında rekor başvuru yaşandı. Başvuru sayısı Ocak 2018’de 145 bin iken yüzde 77 oranında artarak Ocak 2019’da 257 bini aştı. Aylık toplam işsizlik ödeneği alanların sayısı Ocak 2018’de 439 bin iken yüzde 50 artarak Aralık 2018’de 655 bine yükseldi.” İŞKUR verilerinin de işsizliğin arttığını ortaya koyduğunu ifade eden DİSK-AR, “İşsizlikteki deprem İŞKUR’un kayıtlı işsiz sayılarına da yansıdı. İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 2018 Ocak ayında 2,4 milyon iken, Ocak 2019’da 3,8 milyona yaklaştı. Kayıtlı işsiz sayısındaki artış işsizlikteki yükseliş eğilimi ile paraleldir” dedi.