Selahattin Demirtaş, AİHM’in kendisi hakkında verdiği ve serbest bırakılmasını da içeren kararının aleyhteki maddelerini AİHM Büyük Dairesine taşıdı.

Rehin tutulan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AİHM’in 20 Kasım 2018 tarihinde kendisi hakkında verdiği ve serbest bırakılmasını da içeren kararının aleyhteki maddelerini AİHM Büyük Dairesine taşıdı. Demirtaş, avukatları aracılığı ile yaptığı başvuruda hem aleyhte verilen maddelerin yeniden incelenmesini hem de Türkiye’nin kararı uygulamamasına ilişkin hüküm kurulmasını istedi.

BEŞ TEMEL SORUN DOĞURDUĞU SAVIYLA BAŞVURU

Demirtaş’ın avukatları, başvuruya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bilindiği gibi AİHM 2. Dairesi, Selahattin Demirtaş’ın başvurusu hakkında verdiği kararda, başvurucu hakkında uygulanan tutuklama kararının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5(3), 5(3) ile beraber 18 ve 1. Protokolün 3. maddelerini ihlal ettiğine karar vermişti.

AİHM Demirtaş kararının, iç hukukta uygulanamaz hale gelmesinin ardından söz konusu kararın, (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) yorumlanmasına ve uygulanmasına dair ciddi ve genel nitelikte en az beş temel sorun doğurduğu savıyla, kararın Büyük Daire tarafından incelenmesi talebiyle, 19 Şubat 2019 tarihinde Büyük Daireye başvurmuştur.”

Açıklamada, Profesör Dr. Başak Çalı ve Dr. Kerem Altıparmak tarafından kaleme alınan başvuru dilekçesindeki hususlara değinildi.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Avukatlar, bundan sonra olacaklara dair ise şu bilgileri verdi:

“Yılda 6-7 defa toplanan ve Daire kararında yer almamış beş hakimden oluşan bir panel, davanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 43. Maddesinde gösterilen Büyük Daire tarafından yeniden ele alınması koşullarını karşılayıp karşılamadığına karar verecek. Panel olumlu bir karar verirse dava Büyük Daire tarafından yeniden değerlendirilecek. Demirtaş davasında, kararın Büyük Daire tarafından görülmesi talebi hem Demirtaş’tan hem de Hükümetten geldi. Yukarıdaki açıklamaların aksine Hükümet dilekçesinde Dairece verilen ihlal kararlarının yeniden değerlendirilmesini talep ediyor.

Panelin olumsuz karar vermesi durumunda ise karar Sözleşme hukuku açısından kesinleşmiş olacak ve uygulanmasının takibi için Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine iletilecek. Kararın uygulanması için devletin yasama, yürütme ve yargı organlarının atması gereken adımların takibi, Bakanlar Komitesi tarafından yapılacak.”   (ANF)