TMMOB Yüksek Onur Kurulu Kararını Kınıyoruz!

Bizler TMMOB’de 10 yılı aşkın bir süredir varlığını sürdüren kadın çalışmasının bileşenleri, bulunduğumuz

her alanda kadın mücadelesi veren mimar, mühendis, şehir plancı kadınlarız. 1
4 Kasım 2015 tarihinde
İzmir’de gerçekleştirdiğimiz 4. Kadın Kurultayı’nda TMMOB’nin erkek egemen yapısını teşhir ettiğimiz  için; erkek başkan tarafından kadın kurultayından kovulduk, AKP’li olmakla, 10 Ekim anmasına saygısızlık  yapmakla itham edildik, “gürültü yapanlar” olarak itibarsızlaştırıldık, yetmedi önceden hazırlanmış planlı provokasyon yapmakla,medya aracılığıyla saldırı yürütmekle suçlandık ve halen TMMOB’nin resmi web
sitesinde duran bir utanç yazısıyla
, dönemin yöneticileri tarafından kınandık. Kadınlar olarak, kurultay
öncesi ve sonrasında yaşadıklarımızı yazarak 435 mimar, mühendis, şehir plancı kadın ın imzasıyla kamuoyuyla paylaştık
.
Aradan 4 yıl geçtikten sonra, görüyoruz ki TMMOB yönetimi  aynı erillik ve iktidarın Gezi Direnişine karşı geliştirdiği yöntemiyle benzeşen biçimde, egemen politikalarına bir yenisini daha ekledi. O dönem kadınların, örgüt içi demokrasinin güçlendirilmesi ve “Kadınlar örgütlü TMMOB daha güçlü” şiarının altının doldurulması için verdiği kadın mücadelesine destek açıklaması yapan Şehir Plancıları Odası
Ankara Şube 8. Dönem Yönetim Kurulu’na, TMMOB Yüksek Onur Kurulu tarafından uyarı cezası verildi.
Cezayı veren ilgili kurul içerisinde İMO ve HKMO`yu temsilen yer alan iki yetkilinin, aynızamanda
soruşturmaya konu dönemin TMMOB Yürütme Kurulunun üyeleri olması soruşturmanın objektif yürütülmediğini kanıtlar niteliktedir. Demokratik bir kitle örgü
tü olan TMMOB’de seçimle iş başına gelen tüm yönetimlerin eleştiri ve
özeleştiriye açık olması gerekirken, TMMOB Yüksek Onur Kurulu örgütün geleneği ile örtüşmeyen
biçimde kendi alt kurullarını bile manipüle ederek, Şehir Plancıları Odası Onur Kurulu’nun disiplin
kovuşturmasına gerek görmediği bir konu hakkında alınan kararı esastan bozarak ceza kesmiştir.
Verilen cezanın demokrasiyle, hukukla hiç bir ilgisi bulunmadığını; bizlere gözdağı vermeyi amaçladığını biliyoruz. Ancak bir konunun daha bilinmesini istiyoruz: dünyada ve Türkiye’de yükselen kadın özgürlük
mücadelesi TMMOB’de de karşılığını bularak eril iktidarları yıkacak kadar güçlüdür.
Bizler TMMOB Yüksek Onur Kurulu tarafından verilen bu kararın örgütümüzün demokrasi geleneğine
gölge düşürdüğünü düşünüyor ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şube 8. Dönem Yönetim Kurulu
’naverilen bu cezayı kınıyoruz.
Şehir Plancıları Odası’nın yaptığıaçıklama nın arkasındayız ve örgütümüzün demokratik bir kitle örgütü olduğunu yineliyoruz. TMMOB Yüksek Onur Kurulu’nun bulunduğu konumunu kötüye kullanmasının suç olduğunu hatırlatarak, Şehir Plancıları Odası Ankara Şube 8. Dönem Yönetim Kurulu hakkında verilen
kararın geri çekilmesini
ve kadınlardan, Şehir Plancıları Odası Ankara Şube 8. Dönem Yönetim Kurulu
üyelerinden ve kamuoyundan özür dilenmesini bekliyoruz.