Giden kuşlar dönse, bulutlar üstünde.
Bir selamın gelse baş göz üstünde.
Gam keder savrulur yalan değilse.
Gecem güne döner yer gök üstünde.
Gam keder savrulur yalan değilse.
Gecem güne döner yer gök üstünde.
Yüksek dağlarında karanfiller, gü
ller, baş eğmez yiğitler omuzlar üstünde.