Geldik şu aleme bir dost bulmaya
Özünü meydana seresin güzel

Derman arar iken yabanda elde
Bir de bana meyman olasın hele
Ehl-i muhabbete ayan olurmuş
Sırdır sırra erenlerin cemali

Bir hengâme sarmış cümle alemi
Ne gül kalmış ne de bülbülün dili

Çıktım göğün yedi kat yurdundan
Konam dedim ayaz vurdu tenimi
Ehl-i muhabbete beyan olurmuş
Birdir sırra erenlerin kemali