Sam yelimi vurdu bağa bahçeye
Yaprak ağlar, dallar ağlar, gül ağlar
Ağlar gül ağlar
Altını bozdular geçmez akçeye
Akçe ağlar, sarraf ağlar, pul ağlar
Altını bozdular geçmez akçeye
Akçe ağlar, sarraf ağlar, pul ağlar