İSTANBUL – Gerekçesiz işten çıkarılan EVİD-SEN Genel Başkanı Gülhan Benli’nin haklarının verilmesini talep eden sendika üyeleri, hakları verilmemesi durumunda işveren hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
Ev İşçileri Dayanışma Sendikası (EVİD-SEN) üyeleri, mobing sonucu işten çıkarılan ve temel hakları verilmeyen genel başkanları Gülhan Benli’nin haklarının verilmesini talep etmek için Taksim’de bulunan İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Benli’nin de bulunduğu toplantıda, “Sistemin bütün pisliğini biz çektik. Bu pislik sizin, biz de toz bezi değiliz. Ev işçisiyiz köle değiliz” pankartı açıldı.
Basın açıklamasını yapan EVİD-SEN üyesi Arzu Çelebi, “Genel başkanımız Şubat 2019 ile Mayıs 2019 tarihleri arasında eski Koç Holding CEO’su Can Kıraç’ın eşine bakım hizmeti sunmak amacıyla 4 ay boyunca çalışmıştır. Benli’nin 4 aylık çalışma süresi boyunca işveren olarak muhatap olduğu kişi Can Kıraç’ın kızı Aslı Kıraç olmuştur. Burada önemli olan detay Aslı Kıraç’ın bir sigorta şirketi sahibi olmasıdır. Keza Kıraç, kendisi sigorta şirketi sahibi olmasına rağmen Benli’yi 4 ay boyunca yanında sigorta primlerini yatırmaksızın çalıştırmış, böylece ironik bir hukuksuzluk örneği ortaya koymuştur. Kıraç’ın sadece Benli’yi değil yanında çalışan diğer hemşire ve hasta bakıcıları da sigortasız olarak çalıştırdığı belirtilmelidir” dedi.
SÖZLEŞMESİ GEREKÇESİZ FESEDİLDİ
Benli ve Kıraç’ın çalışma süresi üzerinde mutabakata vardığını hatırlatan Çelebi, “Buna rağmen Benli sürekli olarak anlaşılan günlük çalışma süresinin üzerinde çalıştırılmıştır. Buna mukabil herhangi bir fazla çalışma ücreti de kendisine verilmemiştir. Ayrıca bu sürecin sonunda kendisine herhangi bir mücbir neden gösterilmeksizin ve ihbar önerilerine uyulmaksızın sözleşmesi feshedilmiştir. Kısacası Benli 4 aylık çalışması sürecinde çoklu temelli hak ihlallerine uğramış, süreç işveren Kıraç tarafından kötü niyetli bir şekilde yönetilmiştir” şeklinde konuştu.
HUKUKSUZLUK DEVAM EDİYOR
Benli’nin tüm haklarının kendisine verilmesini ısrarla talep ettiklerini vurgulayan Çelebi, Benli’nin yatırılmayan sigorta primlerinin ivedilikle geriye dönük olarak yatırılmasını, fazla çalışma ücretlerinin kendisince hesaplanarak ödenmesini, 2 haftalık ihbar tazminatının verilmesini istedi. Aksi halde işverene karşı tüm hukuki yolların aranacağını, işveren tarafından gerçekleştirilen usulsüzlüklerin kamuoyuyla daha detaylı paylaşılacağını kaydeden Çelebi, gerçekleştirilen hukuksuzluğun sadece Benli’ye yönelik bireysel bir suç olmadığına dikkat çekti.  Çelebi, “Dolayısıyla bu süreçte özelde Benli genel olarak ev işçileri haklarını alana kadar EVİD-SEN, ilişki ve iletişim içerisinde olduğu tüm paydaşlarını da devreye sokarak örgütlü mücadeleden gelen gücünü hem haksızlıklarla mücadele hem de kamuoyunu aydınlatma adına kullanacaktır” diye konuştu.   (MA)