UNİCEF’in anne sağlığına ilişkin açıkladığı raporuna göre, milyonlarca anne sağlık giderlerinin yüksekliği, hizmetlere erişememe, vasıflı profesyonellerin olmayışı ve çocuk evlilikleri gibi nedenlerden dolayı risk altında.

Habern Kürtçesi için tıklayın

UNICEF bugün açıkladığı anne sağlığı ile ilgili yeni bir analizinde Afrika, Asya ile Latin Amerika ve Karayipler’de her yıl 5 milyondan fazla ailenin gıda dışındaki ev harcamalarının yüzde 40’ını anne sağlığı hizmetleri alanında yaptığını belirtti.

Bu ailelerin yaklaşık üçte ikisi yani yaklaşık 3 milyonu Asya’da bulunurken 1,9 milyonu da Afrika’da yaşıyor.

Analize göre, doğum öncesi bakım ve doğum hizmetlerinin maliyeti hamile kadınları tıbbi bakım almaktan vazgeçirebildiği için anne ve bebeklerin yaşamını tehlikeye düşüyor.

“Sağlık sistemlerindeki finansal kaynaklara yatırım yapılmalı”

UNICEF’in dünyanın yeni doğan çocukları adına çözüm talep etmek üzere başlattığı küresel kampanyası olan Every Child ALIVE hükümetlere, sağlıkçılara, donörlere, özel sektöre, ailelere ve iş çevrelerine her anneyi ve çocuğu yaşatmaları çağrısında bulunarak şunları söylüyor:

* Toplum düzeyinden başlamak üzere sağlık sistemlerindeki finansal kaynaklara yatırım yapılması;

* Doğum ve yeni doğan bakımı konusunda uzmanlaşmış yeterli sayıda doktor, hemşire ve ebe alınıp eğitilmesi, bu kişilerin görevde tutulmalarının ve gerektiği gibi yönetilmelerinin sağlanması;

* Her annenin ve bebeğin ulaşabileceği, su, sabun ve elektriğin bulunduğu temiz ve işlevli sağlık tesisleri sağlanması;

* Her anneye ve bebeğe yaşama sağlıklı bir başlangıç için gerekli yaşam kurtarıcı ilaçların ve donanımın temin edilmesine öncelik tanınması;

* Ergen yaşlardaki kızların ve ailelerin kaliteli bakım talep edip bunu alacak şekilde güçlendirilmeleri.

Her gün en az 7 bin ölüm doğum

Raporda belirtildiğine göre, kadınların gebelik ve doğum hizmetlerine erişimi açısından tüm dünyada önemli bir ilerleme kaydedilmiş olmasına rağmen her gün 800’den fazla kadın gebelikle ilgili komplikasyonlar yüzünden yaşamını yitiriyor.

Yine her gün en az 7 bin ölü doğum oluyor. Bu bebeklerin yarısı doğum başlarken hayattayken 7 bin bebek de doğumu izleyen ilk ay içinde ölüyor.

Yoksul kadınların muayene imkanı az

En yoksul durumdaki kadınlar söz konusu olduğunda örneğin, Güney Asya’da daha yoksul ailelerden kadınlarla kıyaslandığında varlıklı kesimden kadınlar doğum öncesi muayene imkânlarını en az dört kat daha fazla kullanıyor.

Bir tıbbi tesiste doğum yapan kadınlara gelindiğinde ise, en yoksulla en zengin arasındaki fark Batı ve Orta Afrika’da iki kattan fazla oluyor.

Doğumların çoğuna uzmanlar eşlik etmiyor

Doktorlar, hemşireler ve ebeler annelerin yaşamının kurtarılmasında kritik rol oynarken her yıl milyonlarca doğum eğitimli bir uzman olmadan gerçekleşiyor. Analize göre 2010’dan 2017’ye bir sağlık personeli tarafından takip edilme pek çok ülkede artmış durumda.

Ancak bu artış anne ve neonatal ölümlerin en yüksek düzeyde olduğu en yoksul durumdaki ülkelerde çok sınırlı.

Örneğin 2010 yılından 2017 yılına kadar olan dönemde bu alanda mevcut olan sağlıkçı sayısı, 10 bin kişi başına olmak üzere Mozambik’te 4 sağlıkçıdan 5 sağlıkçıya, Etiyopya’da ise 3 sağlıkçıdan 9 sağlıkçıya yükseldi. Aynı dönem içinde Norveç’te bu sayı 10 bin kişiye 213 sağlık personelinden 228’e çıktı.

Erken yaşta gebelik ölüm nedeni

Rapor ayrıca küresel ölçekte ele alındığında gebelikle ilgili komplikasyonların 15 – 19 yaş arası genç kızların ölümlerinin bir numaralı nedeni olduğuna da dikkat çekiyor. Bu yaşlardaki kızlar henüz gelişim halinde olduklarından gebe kaldıklarında çeşitli komplikasyonların ortaya çıkma riski de daha büyük.

Ayrıca, bu yaşlardaki gençlerin dünyaya getirecekleri çocukların beş yaşından önce ölme riskleri de daha yüksek:

“Genel olarak çocuk yaşta evlenenler, çoğu kez daha ileri yaşlarda evlenenlere göre daha fazla ve bakımlarında güçlük yaratacak sayıda çocuk yapmakta, böylece kendi yaşam şanslarını riske atarken ailelerinin üzerindeki maddi yükü de artırmaktadır.

“Kamerun, Çad ve Gambiya’da 20-24 yaş grubundan olup henüz 15 yaşına gelmeden evlenen kızların yüzde 60’ı halen 3 ya da daha fazla sayıda çocuk sahibidir.

Oysa bugün aynı yaşlarda olup yetişkinken evlenen kadınlarda bu sayıda çocuk sahibi olanların oranı yüzde 10’un altındadır.” (TP)   (bianet)