‘Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019’ araştırmasının sonuçlarına göre “İklim değişikliği konusunda endişeli misiniz? Ne kadar endişelisiniz?” sorusuna yüzde 15’i “Çok endişeliyim” yanıtı verirken, yüzde 46’sı ise “Endişeliyim” dedi.

Haberin İngilizcesi için tıklayın

İklim Haber ve KONDA Araştırma tarafından ‘Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019‘ araştırmasının sonuçları yayımlandı.

“İklim değişikliği konusunda endişeli misiniz? Ne kadar endişelisiniz?” sorusuna yüzde 15’i “Çok endişeliyim” yanıtı verirken, yüzde 46’sı ise “Endişeliyim” dedi.

“İklim değişikliğinin etkileri ne zaman hissedilecek” sorusuna “Gelecek 10 yılda hissedeceğiz” diyenlerin oranı yüzde 12 oldu. Araştırmaya katılanların sadece yüzde 3’ü etkilerin hiç hissedilmeyeceğini düşünürken, yüzde 23’ü ise “bilmiyorum” yanıtını verdi.

İklim değişikliğinden “çok endişeliyim” diyenlerin yüzde 77’si, “endişeliyim” diyenlerin ise yüzde 64’ü Türkiye’nin şu anda iklim değişikliğinden etkilendiğini düşünüyor.

10 kişiden yedisi: Afetler arttı

Türkiye’de her 10 kişiden yedisi Türkiye’de afetlerin arttığını ve yine 10 kişiden yedisi bu afetlerde iklim değişikliğinin rolü olduğunu düşünüyor. Aynı şekilde, “Türkiye’de afetler arttı” diyenlerin yüzde 62’si, bu konuda iklim değişikliğinin rolü olduğunu düşünüyor.

AKP’ye oy verenlerin yüzde 65’i, CHP’ye oy verenlerin yüzde 78’i Türkiye’de afetlerin arttığını düşünüyor. Bu konuda en yüksek oran ise yüzde 81 ile İYİ Parti seçmenlerine ait.

Üniversite mezunlarının yüzde 76’sı afetlerin arttığını ifade ederken, eğitim durumu lise altı olanlarda bu oran yüzde 70.

Hayat tarzını dindar muhafazakârlar olarak tanımlayanlar yüzde 64, geleneksel muhafazakâr olarak tanımlayanlar yüzde 72, modern olarak tanımlayanlar ise yüzde 75 oranında afetlerin arttığını düşünüyor.

AKP’ye oy verenlerin yüzde 43’ü ve CHP’ye oy verenlerin yüzde 58’i iklim değişikliğinin Türkiye’de etkilerini günlük yaşamında hissettiğini belirtirken, HDP’lilerde bu oran yüzde 70’e çıkıyor, MHP’lilerde yüzde 40’a düşüyor.

Toplumun yüzde 55’i iklim değişikliği konusunda merkezi hükûmetin hiç çaba göstermediğini düşünüyor. Biraz çaba gösterdiğini düşünenlerin oranı yüzde 29, “çaba gösteriyor” diyenlerin oranı ise sadece yüzde 16.

Üç kişiden biri: Hükümet kesinlikle çaba göstermiyor

Her üç kişiden biri Türkiye hükümeti “kesinlikle çaba göstermiyor” diyor. AKP’ye oy verenlerin yüzde 31’i, CHP’ye oy verenlerin yüzde 77’si ve HDP’ye oy verenlerin yüzde 86’sı merkezi yönetim iklim değişikliğini azaltmak için “çaba göstermiyor” diyor.

“Çaba gösterilmiyor” diyenlerin oranı 18-32 yaş arası gençlerde yüzde 60’a ulaşıyor.

Hükûmetin çabalarına verilen yanıtlardaki gibi, ankete katılanların yüzde 55’i yaşadığı yerin belediyesinin iklim eylemi konusunda herhangi bir çaba göstermediğini düşünüyor. “Biraz çaba gösterdiğini” düşünenlerin oranı yüzde 29, “çaba gösteriyor” diyenlerin oranı ise sadece yüzde 15.

AKP’ye oy verenlerin yüzde 40’ı, CHP’ye oy verenlerin yüzde 67’si ve HDP’ye oy verenlerin yüzde 82’si belediyesinin iklim eylemi yapmadığını düşünüyor. “Çaba gösterilmiyor” diyenlerin oranı 18-32 yaş arası gençlerde yüzde 61’e ulaşıyor.

KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, araştırmanın sonuçlarını özetle şöyle değerlendiriyor:

“İnşaata yaslanan hoyrat kalkınma politikası”

“Türkiye coğrafyası kadim erozyon ve kuraklaşma sorununun yanı sıra uzun bir süredir de iklim değişikliğinin sorunlarıyla karşı karşıya. Neredeyse her yoğun yağmurun felaketlere dönüşmesi, hava sıcaklıklarının bir günden diğer güne 10 derece değişmesi haberlerin baş sıralarında. Medyanın çekmecedeki hazır haberlerinden birisi her mevsim değişiminde ’40 yılın sıcaklığı, 60 yılın kuraklığı’ haberleri oldu. Demem o ki bu coğrafyanın insanları uzun süreden beri giderek artan biçimde iklim değişikliğini bizatihi deneyimliyor.

“Öte yandan son yılların inşaata yaslanan hoyrat kalkınma politikasının sonuçlarıyla yüzleşiyor bu toplum. Ölçekleri büyütmesinden garip bir övünç duyarak inşa edilen çevre yolları, hidroelektrik santralları, havaalanları, maden sahaları ve apartman tarlalarının yol açtığı çevre sorunlarıyla iklim değişikliğinin etkileri birbirlerinin etkilerini geometrik biçimde artırıyor.

“Tüm kutuplaşmalara karşın iklim değişikliği konusundaki tespit ve endişeler neredeyse kutuplara göre hiç değişmiyor. AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 65’i, CHP’ye oy verenlerin yüzde 78’i Türkiye’de afetlerin arttığını düşünüyor. Dindar muhafazakârlar afetlerin arttığını yüzde 64, geleneksel muhafazakârlar yüzde 72, modernler ise yüzde 75 oranında düşünüyor.” (AÖ/DB)

Araştırmanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.