İstanbul’da yağışın kenti esir alması üzerine açıklama yapan TMMOB İKK “şiddetli bir yağışı afete dönüştüren bazı yönetimsel hatalar vardır” dedi.

İstanbul’da şiddetli yağış nedeniyle AKOM verilerine göre Fatih’te metrekareye 114 kg yağış düştü. Yağışın toprak ile buluşamaması yolları dereye çevirdi ve alçak kesimlerde su baskınları yaşandı.

AKOM verilerine göre yağış miktarı

Yaşamam su baskınları nedeniyle açıklama yapan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, “şiddetli yağışı afete döndüren yönetimsel hatalardır” dedi.

TMMOB İKK tarafından sosyal medya aracılığı ile yapılan açıklamada;

İstanbul’da bugün yaşanan yoğun yağış, kentteki alt yapı eksikliği nedeniyle taşkınlara sebep olmuş, kent yaşamını felç etmiştir.
Kent yönetiminde planlama,denetleme mekanizmaları etkin kullanıldığında bu tip yağışların sonuçları kontrol edilebilir boyut kazanmaktadır.
Bir doğa olayını afet haline dönüştürmemek, uzun süreli ve olası en kötü ihtimal göz önünde bulundurularak alınan önlemlerle mümkündür.
Yağış rejimleri elbette iklim değişikliğinden etkilenmektedir.Ama şiddetli bir yağışı afete dönüştüren bazı yönetimsel hatalar vardır.

  • Orman alanlarının, toprak örtüsünün ve su havzalarının yapılaşmaya açılarak yok edilmesi,
  • Şehirde yapılan kazı-dolgu çalışmalarının doğal eğim koşullarının değişmesine neden olması
  • Betonlaşmanın artmasıyla bitki örtüsü tahrip edilerek tarım ve orman alanlarının infiltrasyon imkanının ortadan kaldırılması,
  • Dere ıslahı yapılırken dere yataklarının betonlaştırılması,
  • Yağmur suyu kanallarının yetersiz olması,kanal sistemlerinin birleşik işletilmesi,
  • Yağmur suyu ve atık su kanalizasyon bakımlarının düzenli yapılmaması,
  • Kentsel dönüşüm sonrası nüfus artısına rağmen bölge altyapılarında kanal çapının değiştirilmemesi ya da yeni kanal ilavesi yapılmaması,
  • Yağış oranlarının bütünsel ve yüzyıllık değil kısa vadeli hesaplanması.
  • Rant odaklı değil kamu yararını gözeten, doğadan yana tavır alan projelendirme bugün yaşananların bir daha tekrar etmemesini sağlayacaktır.

denildi.