KESK, DİSK, TTB ve TMMOB, kayyum gasbının ‘demokrasi cinayeti’ ve ‘siyasi darbe’ olduğunu olduğunu belirterek, “Bu anlayış emeği de gasp eden anlayış” dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), HDP’li belediyelerin gasp edilmesine ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

‘FAŞİZAN YÖNETİMLERİN ANLAYIŞI UYGULANIYOR’

“Kayyumun olduğu bir ülkede demokrasiden söz edilemez” başlığıyla yayımlanan açıklamada, kayyum gasbı şiddetle kınandı. Açıklamada, şöyle denildi:
“Bir an önce sivil darbe uygulamasından vazgeçilmesini ve görevden alınan Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Eş Genel Başkanlarının ve Belediye Meclis üyelerinin görevlerine iade edilmesini istiyoruz.”
Cumhurbaşkanı ve partisinin kararlarının, halkın iradesinden üstün görüldüğü bir anlayışın “faşizan yönetimlerin anlayışı” olduğunun vurgulandığı açıklamada, “Hiç kimsenin ülkemizdeki asgari demokrasi işleyişini yok etmeye, halkın demokratik iradesine ipotek koymaya, yurttaşların demokrasiye ve seçimlere olan inancına darbe vurmaya hakkı yoktur” diye belirtildi.

‘DEMOKRASİ CİNAYETİ, SİYASİ DARBE!’

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Diyarbakır, Van ve Mardin’de yaşayan milyonlarca insanın oyları ile işbaşına gelen Belediye Başkanlarının, atanmış bir İçişleri Bakanı tarafından görevden alınarak yerlerine, ‘partili cumhurbaşkanlığı sisteminin partili valilerini’ kayyum olarak atamak demokrasi cinayetidir. İçişleri Bakanı’nın ‘Mahkeme kararını bekleyemezdik’ söyleminin asgari demokrasi ilkelerinde dahi karşılığı olmadığı gibi, bu söylem ortada hukuki bir sürecin değil siyasi bir darbenin olduğunun itirafıdır.

‘BU ANLAYIŞ EMEĞİ DE GASP EDEN ANLAYIŞ’

Emek ve meslek örgütleri olarak; baskıcı, dayatmacı, otoriter, halk ve emek karşıtı bu ‘kayyumcu anlayışı’ sadece belediyelerde değil, mücadele ettiğimiz her alanda karşımıza çıktığı için çok iyi tanıyoruz.  Van, Diyarbakır ve Mardin’deki halkın seçim iradesini gasp eden anlayış;  Kocaeli’ndeki işçinin, Ankara’daki kamu emekçisinin emeğini gasp eden anlayışın bizatihi kendisidir. Biliyoruz ki, kayyum politikası ülkede demokrasiden, barıştan, emekten yana olan herkese verilmiş bir gözdağıdır. Geçen dönem atanmış olan belediye kayyumları ‘görevden alma, mobbing, görev değişikliği, imzalanan toplu sözleşmelerin iptal edilmesi, sendikal ayrımcılık’ gibi birçok baskıcı ve keyfi uygulaması ile hafızalardaki yerlerini korumaktadır. Bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; halk iradesine vurulan bu darbeden derhal vazgeçilmelidir. Hukuk dışı yollarla, baskı ve zor yöntemleriyle muhalif siyasetçileri etkisizleştirme anlayışı terk edilmelidir. Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan derhal görevlerine iade edilmelidir.”