Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, açık hava, yakın çekim ve suErcan Konuklu

Kurumsal varlıklar yadsınıp, kişiler üzerinden siyaset yapıldığında, oradan tutarlı bir sonuç beklemek, yanılgının ötesinde, popülist birey merkezli burjuva liberal siyasetin ürünüdür.
Yoksul halk kitlelerin çıkarlarını kollayıp koruyan, onun yegane savunucusu kurumlarıdır. Bu alanlarda kurumsallaşmadan, bireysel fedakarlıkla yürütülen bütün mücadele biçimleri yenilmeye mahkumdur. Özelliklede Avrupa’da, Türkiyeli sosyalist halkçı kurumların, seçimler döneminde aldığı kararlar, popülist, halkın ihtiyaçlarından uzak ve birey merkezli çalışmalardır. Her seçim döneminde, filan kişinin şahsında, her hangi bir partiyi desteklemek, veya biz partiye değil filan şahsı destekliyoruz söylemi, burjuva liberal anlayışın dışa vurmuş halidir. Bizlerin muhatabı bireyler değildir. İttifak yapacağımız veya destekleyeceğimiz kurumun genel çizgisini değerlendirmeden, bu mevcut durumu es geçerek, birey üzerinden durumu değerlendirmek, bizlerin siyaseti değildir. Kişilerin peşinden sürüklenme yerine, kendi öz gücüne dayanarak yapılan çalışmalar esas olandır. Kurumları güçlendirmek yerine, kişileri güçlendirecek çalışma biçimleri bizim siyasetimiz olamaz. Halk kitlelerini kazanmak yerine, kazanacak partilerden aday olmuş bireyler peşinden sürüklenmek, tek amacı parlamentoya girenlerin siyasetidir. Seçimlerin araç olmaktan çıkıp, amaca dönüştüğü bir anlayış bizlere ait değildir. Bu anlayış sağ tasfiyeci çizginin ürünüdür. Popülist ve kendini dayatan bütün çalışma biçimlerinden uzak durulması gerekir. Aksi taktirde yaşanan yanılsama daha büyük kırılmalara yol açacaktır. Bizlerin siyaseti sınıf eksenli ve yoksul halk kitleleri üzerinden hayat bulacaktır. Bunun dışındaki girişimler, hele ki birey merkezli gelişiyorsa, boşa kürek çekmenin ötesine geçmeyecektir. Bu durumu sadece boşa kürek çekmek olarak da değerlendiremeyiz. Bu yanılsama, burjuva liberal siyasetin halk kitlelerin hayat bulmasına vesile olacaktır. Bu açıdan kurumsal varlıkların esas alındığı bir siyaseti gütmek, burjuva semalarında kanat çırpmaktan bin kat daha iyi olduğunu kavramalıyız