26 Eylül’de gerçekleşecek üçüncü duruşmasının hemen öncesinde Bülent Şık uluslararası insan hakları örgütlerinden ve mesleki bilimsel kurumlardan artan şekilde destek almaya devam ediyor. Dr. Şık Akdeniz Üniversitesi Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcısı görevini sürdürdüğü sırada Sağlık Bakanlığı’nın çatısı altında katılmış olduğu bir araştırmanın verilerini paylaştığı için 5-12 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanıyor. Kanser vakalarındaki artışla gıda ve içme sularındaki zehirli kalıntılar arasındaki bağlantıları incelemeye yönelik araştırma, beş ayrı kentte toplanan üç bine yakın gıda ve su örneğinde  sağlığa zarar verici  ölçüde pestisit ve ağır metal bulunduğunu ortaya çıkardı. Araştırmanın tamamlanmasından üç yıl geçmesine rağmen Sağlık Bakanlığı’nın bulguları kamuoyuna duyurmaması ve kamu sağlığını koruyucu bir önlem almaması nedeniyle Bülent Şık kamu çıkarını gözeterek araştırmanın sonuçlarını Cumhuriyet Gazetesi’nde 16-19 Nisan tarihleri arasında bir yazı dizisinde paylaştı. Yazı dizisi çevre ve halk sağlığı konusunda çok önemli bir farkındalık yarattı.

Zararlı pestistlere karşı güvenli ve sürdürülebilir alternatifler yaratma amaçlı bir kuruluş olan İngiltere Pestisit Eylem Ağı (Pesticide Action Network UK) ve risk altındaki insan hakları savunucularını korumaya yönelik Avrupa merkezli bir vakıf olan Front Line Defenders Bülent Şık’ın yargılanmasıyla ilgili ciddi endişelerini ortaya koyan ve 26 Eylül’deki duruşmasında derhal beraat edilmesini talep eden bir destek mektubuna imza attılar. Mektup, Dr. Şık’ı saygın bir bilim insanı, bir kamu entelektüeli ve bir insan hakları savunucusu olarak tarif ederek, yazılarının halk sağlığı, çevre, gıda güvenliği ve çocuk sağlığı konularında olağanüstü bir farkındalık yarattığını söylüyor. Aynı zamanda Bülent Şık’ın haklarının uluslararası sözleşmeler tarafından da korunduğunu hatırlatıyor: “Sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamak temel bir insan hakkıdır ve bu hakkı savunanlar cezalandırılamaz. Bülent Şık’ın kamu sağlığını ve insan haklarını korumak için araştırmasını yayınlaması Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Evrensel Olarak Tanınan İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması ve Geliştirilmesinde Toplumsal Organların, Grupların ve Bireylerin Hakları ve Sorumlulukları Üzerine Bildirge tarafından korunmaktadır.”

Uluslararası Af Örgütü tarafından yayınlanan bir açıklamada ise örgütün Kıdemli Türkiye Kampanyacısı Milena Buyum şunları söyledi: “Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer yetkililer bulguların ortaya çıkmasını önlemek ve Dr. Şık’ı yargılamak yerine, söz konusu çevre kirliliğini ortadan kaldırmak ve halk sağlığını korumak için derhal gerekli tedbirleri almalıdır.” “Dr. Şık, yetkililer gerekeni yapmadığı için bulguları yayınladı. Şık’ın araştırma sonuçlarını kamuoyuna açıklaması, bilgi edinme ve yayma özgürlüğü hakkını da içeren ifade özgürlüğü hakkı kapsamında koruma altındadır. Uluslararası Af Örgütü suçlu bulunup mahkum edildiği takdirde Dr. Şık’ı düşünce mahkumu ilan edecektir.”

Uluslararası alandaki bilimsel ve mesleki örgütler de Bülent Şık’ın davasını yakından takip etmeyi sürdürüyorlar. 35 ülkeden 180 kadar doktor ve bilim insanından oluşan, hastalıkların çevresel ve mesleki nedenleri üzerine bilgileri yaymayı ve kamu sağlığını korumayı hedefleyen Colleggium Ramazzini Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı’na bir mektup yollayarak Bülent Şık’ın bir an önce beraat etmesi dileğinde bulundu. Mektupta şu ifadeler yer aldı: “Mesleki görüşümüze göre Dr. Şık mesleğinin sınırları dahilinde etik bir şekilde davranmış, Sağlık Bakanlığı tarafından üç yıl önce duyurulmuş olması gereken bilimsel verileri kamuoyuyla paylaşarak insanlığa karşı ödevini iyi niyetle yerine getirmeye çalışmıştır.” Collegium Ramazzini Bülent Şık hakkında daha önce de bir açıklama yapmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki İlgili Bilim İnsanları Komitesi (Committee of Concerned Scientists) de websitesinde Bülent Şık’ın davasına geniş yer verdi. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki doktorlar, mühendisler ve akademisyenlerden oluşan komite, dünyanın dört bir yanındaki meslektaşlarının insan hakları ve bilimsel özgürlüklerini korumak için kurulmuş bir örgüt.

Risk Altındaki Akademisyenler’in (Scholars at Risk) Akademik Özgürlüklerin Takibi Projesi kapsamında yayınladığı Düşünmekte Özgür (Free to Think) başlıklı raporunda Bülent Şık’ın davası da yer alıyor.

Bülent Şık’ın bir sonraki duruşması, 26 Eylül Perşembe günü saat 2’de İstanbul Çağlayan Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.